Osvrt na tržište za 01.10.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.10.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.10.2018. - žitarice i uljarice. Što se trgovanja tiče na samom početku nedelje prijavljeno je trgovanje kukuruza prirodno suvog do 16% vlage po ceni od 13.5din/kg+PDV. Cene u ponudi od 14-14.2din/kg+PDV za prirodno suv, srps kvalitet. Ponovo je ponuda bila veća od potražnje i možemo reći da će se cene trgovanja definisati tokom nedelje.

Osvrt na tržište za 01.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka.Danas smo od sojinih sačmi imali zvaničnu ponudu samo za uvoznu sačmu indijsku po ceni od 42.2din/kg+PDV. Od petka u ponudi ćemo imati i uvoznu sačmu Bimal, pre nekim najavama, cene u ponudi mogla bi biti slična ceni domaće sačme. Danas smo imali uglavnom tražnje domaće sojine sačme, kako saznajemo od kupaca, oni su dobijali ponude za sačmu u Bečeju po ceni od 42.2din/kg+PDV.