Osvrt na nedelju iza nas 03.09.-07.09.2018. -  pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 03.09.-07.09.2018. - pšenica

Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, nudila se pšenica različitog kvaliteta i na različitim paritetima. Ponuđena je pšenica po cenama u rasponu 17.5-19.7din/kg+PDV, u zavisnosti od kvaliteta. Pšenica tel-kel, odnosno u viđenom stanju, se nudila po ceni od 17.5din/kg+PDV, dok se pšenica merkantilna sa minimum 13% proteina nudila po ceni od 19.7din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 03.09.-07.09.2018. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 03.09.-07.09.2018. - soja zrno

U nedelji iza nas, 03.09.-07.09.2018. ponuđena je soja i prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg roda. Soja rod 2017 se nudila po cenama u rasponu 36.2-37din/kg+PDV. Soja ovogodišnjeg roda se nudila po cenama u rasponu 36.2-38.5din/kg+PDV. U razgovoru sa saradnicima smo došli do informacija da se na terenu i dalje pregovara i trguje po akontim cenama koje se kreću u rasponu cena 29-35din/kg sa uračunatim PDV-om.

Osvrt na tržište za 06.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 06.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 06.09.2018. - voće i povrće. Danas smo u ponudi povrća imali krompir crveni 10/1 po ceni od 45din/kg+PDV, luk beli, po cenama 185-220din/kg+PDV, papriku baburu po ceni od 46.29din/kg+PDV, kao i zelenu salatu, po ceni od 25din/kg+PDV. Kada je voće u pitanju, ponuda je sve slabija, ali se očekuje veća ponuda jabuke u narednom periodu. 

Osvrt na tržište za 06.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kada je suncokretova sačma u pitanju, operativnost robe je i dalje upitna. Počela je nova prerada, ali se nijedna uljara nije oglasila povodom nove zvanične cene ove komponente. Tražnja je umerena i uglavnom se odnosi na uljaru u Šidu. 

Osvrt na tržište za 06.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.09.2018. - žitarice i uljarice. Prijavljeno je trgovanje prirodno suvog kukuruza rod 2018 do 16%vlage, po ceni od 14.8din/kg+PDV. Kako žetva napreduje, priliv robe na tržište i otkupna mesta je veći, a otkupne cene neujednačene i sa velikim rasponom.

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - voće i povrće. Danas od povrća na domaćem tržištu izdvajamo ponudu paprike šilje, duge, po ceni od 46.3din/kg+PDV, paprike babure po ceni od 64.8din/kg+PDV, pri čemu uviđamo da je cena ponude za papriku imala trend pada, usled povećane ponude. Od voća najučestalija je ponuda jabuke, više sorti po ceni od 37-38din/kg+PDV. Realizacije se dogovaraju po ovim cenama.

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas izdvajamo ponudu prasadi na domaćem tržištu, farMski prasići su se nudili po ceni od 270din/kg+PDV, dok su se prasad mini-farma nudili po ceni od 220-240din/kg+PDV, u sremskom okrugu. Na terenu je zabeleženo informativno da su otkupljivači i klanice plaćali tovne svinje farmske i mini farmske po ceni od 135-140din/kg sa PDV-om.

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - žitarice i uljarice. I dalje veliko interesovanje više za soju novog roda u odnosu na soju roda 2017. Na tržištu  Srbije i dalje postoje velike količine soje prošlogodišnjeg roda. Žetva nove je u nekim krajevima u punom jeku, dok na nekim krajevima još nije počela. U razgovoru sa saradnicima došli smo do informacije da su trgovačke firme, na današnji dan, bile spremne da plate soju ovogodišnjeg roda po cenama u rasponu 303-310e/t+PDV, naravno u zavisnosti od kvaliteta, kvantiteta i pariteta. Kada su u pitanju akontne cene, one se kreću u rasponu od 28-33din/kg sa uračunatim PDV-om, takođe u zavisnosti od pariteta.

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - voće i povrće. Novina u ponudi voća je grožđe sorte italijanski rizling po ceni od 46.3din/kg+PDV. Još uvek su u ponudi kruška, šljiva, lubenica od 25din/kg+PDV i veće količine jabuke različitih sorti od 46.3din/kg+PDV. Ponuda povrća je stabilna ove nedelje - tu su crveni i beli krompir, paprika sorte slonovo uvo, šargarepa, crni luk od 32.41din/kg+PDV i paprika sorte babura od 50.93din/kg+PDV.