Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - veštačka đubriva

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - veštačka đubriva

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - veštačka đubriva. Tokom ove nedelje na tržištu su bili aktivniji kupci. U potražnji su uglavnom bila sezonska đubriva poput MAP-a, NPK različitih formulacija i proizvođača. Na tržištu su ponuđena i azotna đubriva za koja, osim uree, još uvek nema većeg interesovanja od strane kupaca.

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - stoka. Nedelju koja je za nama obeležila je dominantnija ponuda stoke svih kategorija u odnosu na tražnju. Ponuda tovnih svinja farmskih kretala se od 134.20-155din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma cena je nuđena od 140-150din/kg+PDV, dok su tovne svinje iz otkupa nuđene po ceni od 129.6-140din/kg+PDV. Pred kraj nedelje zabeležena je realizacija tovnih svinja farmskih po ceni od 145din/kg+PDV, na odloženo plaćanje, u južnobanatskom okrugu, dok su mesare i prerađivači kako smo na terenu saznali, plaćale za tovne svinje nivo cena od 140-145din/kg sa PDV-om. Farmska prasad su se nudila po ceni od 250-265din/kg+PDV, prasad mini farma u nivou cena od 218.2-240din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 129.6-140din/kg+PDV, dok su realizacije za prasad farmsku kako usmeno saznajemo realizovane po ceni od 240-250din/kg+PDV. Bikovi Simental su nuđeni po ceni od 259.26-274.26din/kg+PDV, bikovi Holštajn po ceni od 229.8-231.48din/kg+PDV, bikovi Aberdeen Angus nudili po ceni od 264din/kg+PDV. Saznanja sa terena da su trgovanja za bikove Simental bila u nivou cena od 240-250din/kg+PDV. Tokom nedelje za nama aktivirali su se upiti za kupovinom jagnjadi, njihova ponuda se kretala u nivou cena od 240-277.77din/kg+PDV, a dogovori na terenu su se vodili po ceni od 235-245din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - stočno brašno. Što se tiče ove komponente prilično mirna nedelja bez većih promena ni na strani kupaca ali I ponuđača. Ovu robu tokom nedelje pratimo samo kroz cene u ponudi. Kako saznajemo na terenu, tokom ove nedelje se mogla postići cena od 11.2din/kg+PDV u prodaji.

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - kukuruz. Uobičajeno, na početku nedelje ponuđači su nastupili sa nešto jačim cenama kukuruza u ponudi kako bi postigli što bolju cenu. Za srps kvalitet, tražena cena je bila do 14.3din/kg+PDV, a za kukuruz sa vlagom do 16%, ponuđena cena je bila od 13.7-14din/kg+PDV. Cene u otkupu su tokom nedelje bile u konstantnom padu do cene, kako saznajemo na terenu, od 13din/kg+PDV. Uzdržanost kupaca i nestabilne cene su dovele do manjeg obima trgovanja ove nedelje. Maksimalna prijavljena cena u realizaciji je 14din/kg+PDV za veštački suv kukuruz rod 2018. a za prirodno suv do 14%vlage, postignuta je cena od 13.5din/kg+PDV. Pred sam kraj nedelje objavljene su najniže cene u ponudi, i iznosile su 13din/kg+PDV za kukuruz sa vlagom do 16%, a 13.2din/kg+PDV za kukuruz rod 2018 srps kvaliteta. Međutim ni ove cene nisu bitnije pokrenule obim trgovanja.

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - suncokretova sačma. Iako se po mnogima očekivala korekcija cene na dole za ovu komponentu, to se nije desilo. I dalje je ostao stabilan raspon cena u ponudi i to: 23-23.5din/kg+PDV za suncokretovu sačmu iz Sombora, 23-23.5din/kg+PDV za suncokretovu sačmu iz Vrbasa, 24din/kg+PDV za Šid. Početkom nedelje smo beležili i realizaciju za 25t suncokretove sačme iz Sombora po ceni od 23din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018.-ječam

Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, ponuđene cene za ječam su u rasponu 18-18.2din/kg+PDV. Početak nedelje bio je izuzetno miran po pitanju ponuda i potržnji ove merkantile. Kako je nedelje odmicala, situacija se popravljala, polako su se aktivirali i kupci i ponuđači.

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018. - sojina sačma. Tokom cele nedelje bilo je konstatno interesovanje sa sojinom sačmom. Cene koje su se nudile za sojinu sačmu iz Bečeja su u rasponu 41.8-42.2din/kg+PDV, a za sojinu sačmu uvoznu indijsku 46%proteina cena je bila 46.2din/kg+PDV. Realizacije koje smo beležili tokom cele nedelje bile su po ceni od 41.8din/kg+PDV i to sa sojinu sačmu iz Bečeja.

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018.-pšenica

U toku nedelje iza nas, 17.09.-21.09.2018. pšenica se nudila u rasponu cena 17.2-19.5din/kg+PDV u zavisnosti od kvaliteta. Primetno je slabije interesovanje od strane kupaca, pa su ponuđači kojima je bilo hitno da prodaju robu bili prinuđeni da spuštaju cene svoje robe. Međutm, ni to nije dovolo do većeg trgovanja. Stočna pšenica se nudila po cenama u rasponu 17.5-18.5dinkg+PDV, kvalitetnija pšenica sa većim procentom proteina se nudila po cenama u rasponu 18.9-19.5din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018.-soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 17.09.-21.09.2018.-soja zrno

Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, u ponudi je beležena i soja prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg roda. Posmatrajući i analizirajući tržište ove merkantile, čija je žetva negde u toku, a negde već završena, može se uočiti slabo interesovanje od strane kupaca. Ponuđene cene za soju prošlogodišnjeg roda su u rasponu 35.4-35.5din/kg+PDV, a za soju ovogodišnjeg roda su u rasponu 35.4-37din/kg+PDV.