Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - kukuruz. Tokom cele nedelje cena merkantilnog kukuruza u ponudi se kretala od 15,2-15,6 din/kg+PDV. Količina ponuđene robe je varirala od dana do dana, ali je u svakom momentu pokrivala potražnju. Prijavljena su trgovanja na više pariteta, a postignute cene su 15,2 din/kg+PDV na severu Bačke, a na paritetu srednjeg i južnog Banata se trgovalo od 15,3-15,55 din/kg+PDV. Kupci su i domaći prerađivači, izvozničke firme za okruženje kao i izvoznici na barže. Međutim, dalja potražnja na domaćem terenu će zavisiti od potražnje na svetskim lukama.

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stoka. Ove nedelje nije bilo promena cena kod bikova, tako da su se i ove nedelje bikovi Holštajn nudili po cenama od 220-245 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 230-260 din/kg+PDV. Kod jagnjadi je došlo do korekcije cene na dole, pa su se nudila po ceni od 270 din/kg+PDV, a krmače za klanje su se nudile po ceni od 105 din/kg+PDV, kao i u prošloj nedelji. Cena kod prasadi svih kategorija je imala primetnu tendenciju rasta u odnosu na prošlu nedelju. Uzrok tome je pojačana tražnja radi punjenja tovilišta i manjak prasadi na terenu u ovom periodu. Tako su se farmska prasad nudila po cenama od 260-300 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama od 219-240 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po ceni od 241-260 din/kg+PDV. Kod tovljenika cena i dalje stagnira, pa su se tovne svinje farmske nudile po cenama od 125-135 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po cenama od 115-125 din/kg+PDV, dok su se tovne svinje sa mini farmi nudile po cenama od 123-130 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - voće i povrće. Dan za nama obeležila je ponuda krastavca po ceni od 74-83,33 din/kg+PDV, šargarepa se nudila po ceni od 50 din/kg+PDV, a od voća i dalje dominantna ponuda jabuke, Zlatni deliđes i Ajdared po ceni od 46,3 din/kg+PDV. U najavi je i operativna oponuda paprike roge, u toku naredne dve-tri nedelje, na paritetu južne Srbije.

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - žitarice i uljarice. Soja zrno se i dalje nudila na cenu od 37,3 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Po rečima i kupaca i prodavaca na polju soje se ne dešava ništa već duže vreme. Slab odziv na izvoz, smanjen obim trgovanja, ne može da izdefiniše tok ni pravac cene za naredni period.

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Jagnjad su u današnjoj ponudi imala korigovanu cenu, pa su se nudila po 270 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i prasad sa mini farmi, po ceni od 250 din/kg+PDV i tovljenike sa mini farmi, po ceni od 122,72-125 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - subvencije i regulative. Danas su izašla dva Pravilnika od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i odnose se na prehrambenu industriju

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - žitarice i uljarice. Kukuruzom se danas trgovalo po cenama od 15,3-15,5 din/kg+PDV, što je na nedeljnom proseku. Ponuđene količine pokrivaju potražnju, a kupci su i izvozničke firme, kao i prerađivači ove robe. Početak setve i okupiranost proizvođača poljskim radovima može dovesti do manjka operativne robe na terenu.

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - voće i povrće. Trenutno je od voća aktuelna samo jabuka, pa smo tako u ponudi imali Zlatni delišes I klasa, po ceni od 55 din/kg+PDV, kao i drugu klasu, po ceni od 45 din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo od sojine sačme u ponudi imali sačmu u Bečeju po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV i sačmu u Šidu po ceni od 43 din/kg+PDV.  Prijavljenih realizacija za danas nije bilo kao ni konkretnih upita za nabavku ove komponente. Ponude sojine sačme iz ostalih fabrika se i dalje kreću i istom rasponu kao i tokom prethodnih dana, uglavnom u rasponu cene od 43-43,5 din/kg+PDV.