Osvrt na tržište za 22.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - voće i povrće. Na domaćem tržištu danas, prilično pasivno u ponudi povrća, javila se ponuda mladog luka po ceni od 32 din/veza+PDV, španat se nudio po ceni od 75-78 din/kg+PDV, jer se praznična nedelja odražava na smanjenje aktivnosti na terenu. Od voća smo beležili ponudu jabuke konzumne po ceni od 25 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - žitarice i uljarice. Danas smo merkantilni kukuruz pratili samo kroz cene u ponudi koje su se kretale od 15,3-15,8 din/kg+PDV. Prijavljenog trgovanja nije bilo ali, kako saznajemo od saradnika, na ternu su kupci nudili cenu od 15-15,3 din/kg+PDV pa se stiče utisak da cena kukuruza i dalje ima blagi silazni trend.

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - subvencije i regulative. Danas je Ministartsvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donelo tri izmene Pravilnika. Takođe, Vlada Republike Srbije donela je izmenu Uredbe.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,6-25,2 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,6-25 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 25-25,2 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,7-25 din/kg+PDV. Ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu Bimal po ceni od 25 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu, naši saradnici dogovarali su suncokretovu sačmu sa utovarom u Zrenjaninu i to po ceni od 24,4-24,6 din/kg+PDV. Krajem nedelje ponuda za sve suncokretove sačme izjednačava u ponudi na cenu od 25 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija po tim cenama nismo imali.Na milanskoj berzi cena suncokretove sačme je nepromenjena u prethodne dve nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - sojina sačma. U nedelji između 15.04. i 19.04.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 41, 8-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 42,2-42,6 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 42,4 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 42,6 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 42,4-44 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa tokom ove nedelje nudila se bez izraženih cena u ponudi. Kako saznajemo na terenu, sačma u Obrenovcu nudila se po ceni od 42-47,5 din/kg+PDV u zavisnosti od procenta proteina. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 41,8-42,8 din/kg+PDV. Sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizaciju za sojinu sačmu. Tokom nedelje beležimo ponude sojine sačme u nižem cenovnom rangu u odnosu na prethodnu nedelju. Cena sojine sačme na čikaškoj berzi padala je tokom nedelje dok je cena na milanskoj berzi i tokom ove kao i tokom prethodne nedelje cena nepromenjena.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stočno brašno. Tokom nedelje se trgovalo ovom komponentom po ceni od 12,3 din/kg+PDV, dok su se cene u ponudi kretale u rasponu od 12,3-14 din/kg+PDV. Na samom kraju nedelje, pojedini proizvođači-mlinovi su korigovali cenu sročnog brašna sa 13 din/kg+PDV na 14 din/kg+PDV. Proizvođači, distributeri i trgovci ovom robom bez teškoća snabdevaju kupce.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - veštačko đubrivo. U ovom periodu godine primetno je slabo interesovanje oko trgovanja sa đubrivima. Mada još uvek se traže formulacije KAN-a, URE-e po nižim cenam od tržišnih. Neki pregovor za ovu nedelju beležili smo za KAN PANČEVO na cenu od 180 e/t+PDV, ali još nije potvrđena realizacija.Pregled ostalih formulacija u ponudi i kretanje cena možete naći na našem sajtu www.infotim.rs

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - ječam. Tokom nedelje beležili smo ponudu ječma od 20,5-21,3 din/kg+PDV. Ponuđene količine su bile sa više pariteta, pa otuda i širok raspon u ceni. Mada slabije je bilo interesovanje od strane kupaca za trgovanjem ove robe.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - soja zrno. Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudila po ceni 37,3-37,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena izvoznici su bili aktivni na tržištu soje. Kad to kažemo, mislimo da su ove nedelje imali utovare na baržu. Mada po pitanju aktivnosti u trgovanju, slabije. Kako saznajemo sa terena trgovanja su bila u rasponu cena 37,2-37,3 din/kg+PDV. Po mišljenju većine ponudjača to je još uvek niska cena da bi se odlučivali da prodaju ovu robu u ovom momentu.