Osvrt na tržište za 17.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - žitarice i uljarice . Cena pšenice, u zavisnosti od kvaliteta, se kreće u rasponu 21-22.5din/kg+PDV. Danas je prijavljeno trgovanje manje količine pšenice sa 12.5-13% proteina, 78hl, po ceni od 22.5din/kg+PDV. Kao i prethodnih dana, kupci hlebnog zrna su uglavnom mlinari.

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - voće i povrće. Danas na domaćem tržištu voća i povrća, prisutna aktivna ponuda španata po ceni od 80din/kg+PDV, luk mladi se nudio po ceni od 32din/veza+PDV, a postoje upiti za mladim kupusom i tikvicama. Od voća ponuđene su konzumne jabuke Ajdared u Arilju, po ceni od 20din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - subvencije i regulative. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je dva pravilnika

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - voće i povrće. Na današnji dan na domaćem tržištu obiluje ponuda povrtarskih kultura, španat, krastavac, šargarepa, krompir cvekla koja se nudila po ceni od 50 din/kg+PDV, rotkvica se nudila po ceni od 27 din/veza+PDV, blitva se nudila po ceni od 22,15 din/veza+PDV, luk mladi Srebrnjak se nudio po ceni od 27,77 din/veza+PDV. Od voća i dalje najaktivnija ponuda konzumne jabuke Ajdared po ceni od 20-25 din/kg+PDV, na više pariteta u Srbiji.

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - subvencije i regulative . Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2019. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - žitarice i uljarice. Cene kukuruza u ponudi su se kretale od 15,5-15,9 din/kg+PDV, bez potvrđenog trgovanja danas. Pregovaralo se po cenama do 15,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo, u kontaktu sa saradnicima,  trgovačke firme, kupci, na terenu nude cenu od 15,2-15,3 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena tovljenika je i danas imala tendenciju rasta, pa su se tako farmske svinje nudile po cenama od 160-170 din/kg+PDV, a svinje sa mini farmi po ceni od 160 din/kg+PDV.  Ista je situacija i kod prasadi. Farmska prasad se nudlila po ceni od 310 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 250 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po cenama 270-280 din/kg+PDV.  Jagnad su se nudila po cenama od 270-278 din/kg+PDV, što predstavlja korekciju cene u odnosu na juče, a ovce za klanje su se nudile po cenama od 115 din/kg+PDV. Bikovi simentalske rase su se nudili po cenama od 252-260 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 15.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.04.2019. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za za privredu i turizam je raspisao 4 konkursa

Osvrt na tržište za 15.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.04.2019. - žitarice i uljarice. Danas je prijavljeno trgovanje kvalitetnom pšenicom, protein 12.5-13%, 78hl, po ceni od 22,5 din/kg+PDV, kao i stočnom pšenicom po ceni od 20 din/kg+PDV. Veća potražnja u odnosu na prethodni period dovela je do ,,jačih,, cena u trgovanju. Što se tiče izvoznika, cena pšenica na domaćem terenu je nekonkurentna za izvoz.