Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena tovljenika i danas ima rastući trend, Tako su se farmski tovljenici nudili po cenama od 135-155 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 140 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 130 din/kg+PDV. Farmeri se nadaju daljem porastu cene, usled pojačane tražnja i konačnoj stabilizaciji, nakon dugog perioda u kome su radili na granici isplativosti. Prasad sa mini farmi su se danas nudila po ceni od 275 din/kg+PDV, dok su se prasad iz otkupa nudila po ceni od 260 din/kg+PDV.  Krmače za klanje se nude po ceni od 105 din/kg+PDV, dok je cena jagnjadi u ponudi 270 din/ kg+PDV. Bikovi Simentalci se nude po cenama od 236-260 din/kg+PDV, dok je cena Holštajna u ponudi 210 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - žitarice i uljarice. Prijavljeno je trgovanje merkantilnom pšenicom protein min.12 po ceni od 21,6 din/kg+PDV. Na terenu je prisutna potražnja za pšenicom boljeg kvaliteta, sa proteinima iznad 12.5% ali i za stočnom pšenicom. Trend cene pšenice podjednako prate i ponuđači i kupci.

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. I danas smo u ponudi imali bikove Holštajn i Simentalce po nepromenjenoj ceni u odnosu na juče - Holštajn 225-230 din/kg+PDV, a Simentalce po ceni od 260 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po cenama od 270-280 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 320 din/kg+PDV. Uzrok skoku cene jeste velika tražnja za prasadima u ovom periodu, kao i manjak prasadi na terenu. U ponudi smo imali i tovljenike sa mini farmi, po ceni od 140 din/kg+PDV. Tovljači se nadaju još višoj ceni tovljenika, pošto je i za njima pojačana tražnja. 

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - žitarice i uljarice. Danas se merkantilnim kukuruzom trgovalo po cenama od 15,4-15,5 din/kg+PDV, što je i dalje na višednevnom proseku cena. Kako saznajemo sa terena, cena kukuruza CPT domaće luke se kreće do 15,8 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - voće i povrće. Na domaćem tržištu danas ponuđena je konzumna jabuka po ceni od 32,41-46,3 din/kg+PDV, a od povrća smo imali ponudu zelene salate po ceni od 18 din/glavica+PDV, krompir beli i crveni se na terenu nudi po ceni od 37-42 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - voće i povrće. Danas na domaćem tržištu primetni učestaliji upiti za raznim povrtarskim kulturama, aktivna tražnja šargarepe, mladog luka , španata, krastavca, a od voća najveće interesovanje je za jagodama i jabukama. Ponuda jabuke konzumne, I klasa, Ajdared i Zlatni delišes kretala se po ceni od 46,33 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali bikove Simentalce po ceni od 260 din/kg+PDV. Očekuje se porast cene tovljenika, zbog povećane tražnje, pa smo jako teško dolazili do neke konkretne ponude. Farmske svinje su se nudile po cenama od 140-145 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po ceni od 137-140 din/kg+PDV. Sa terena imamo informacije da su se svinje sa mini farmi prodavale po ceni od 137 din/kg+PDV na paritetu severne Bačke 

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - žitarice i uljarice. Uobičajeno za početak nedelje ponuda kukuruza na tržištu je lošija. Cene u ponudi su se kretale od 15,5-15,6 din/kg+PDV, a trgovanje je završeno po ceni od 15,3 din/kg+PDV u podunavskom okrugu i 15,4 din/kg+PDV u srednjem Banatu. Potražnja od strane izvoznika i dalje prisutna.

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - subvencije i regulative. Danas je NLB Banka raspisala VIII NLB ORGANIC KONKURS. Projekti se mogu dostaviti do 20.05.2019. godine