Osvrt na tržište za 09.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.12.2019. - voće i povrće. Koje povrće se danas najviše tražilo radi izvoza? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koja je nova fabrička cena sojine sačme? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - stočno brašno. Kakvo je interesovanje bilo za stočnim brašnom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - pšenica. Po kojim cenama se trgovalo pšenicom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - kukuruz. Kakav je odnos ponude i potražnje kukruuza u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - voće i povrće. Kakav je trend cene jabuka u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - veštačko đubrivo. Za kojim đubrivima je vladalo najveće interesovanje u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019. - suncokretova sačma. Kakav je trend cene suncokretove sačme na milanskoj berzi u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019.- soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019.- soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.-06.12.2019.- soja zrno. Koliko će pojačana tražnja za sojom uticati na njenu cenu u narednom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.