Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - stoka . Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim Logistika zabeležene su promene cena u odnosu na prošlu nedelju. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 228-241.6 din/kg+PDV, dok su bikovi Simentalske rase nuđeni po cenama od 250-255 din/kg+PDV.  Kada su prasad u pitanju, farmska prasad su se nudila po cenama od 270-280 din/g+pdv, prasad iz otkupa po cenama od 190-200 din/kg+PDV, a prasad mini farma 231.5-250 din/kg+PDV. Očekuje se da će nestašica prasadi, usled virusa koji je pogodio sever Bačke, biti primetna za nekih mesec do dva, kada krene veća nabavka prasadi radi punjenja tovilišta kod individualnih farmera.  Iako se očekivao porast cene svinja, usled zabrane uvoza i provoza žive stoke, mesa i mesnih prerađevina iz određenih zemalja, a sve to radi sprečavanja širenja afričke kuge, do toga nije došlo ni ove nedelje. Tako su se tovne svinje farmske nudile po 135-140 din/kg+PDV, tovljenici iz otkupa po ceni od 115-130 din/kg+PDV, a tovne svinje mini farma po cenama od 130-137 din/kg+pdv. Kako smo saznali na terenu, uvoz jeste moguć uz posebne dozvole. Takođe, po izveštaju uvoza za januar mesec 2019. godine, vidimo da je uveženo živih svinja u vrednost od 492.542,93 e, dok je svinjskog mesa raznih kategorija uveženo u ukupnoj vrednosti od 3.755.295.54 e.  U Banatu je u potpunosti zabranjen promet mesa i mesnih prerađevina poreklom iz Mađarske, jer je opreznost podignuta na najviši nivo, obzirom da se neka žarišta nalaze na samo 40km od prvih farmi u Banatu. Takođe je izdat nalog za odstrel divljih svinja koje pokazuju i najmanje znake bolesti, jer su one najčešći prenosioci ovog smrtonosnog virusa. 

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - kukuruz. Trend kretanja cene kukuruza tokom nedelje je bio u padu. Dobra ponuda kukuruza obeležila je početak radne nedelje. Tokom nedelje cena kukurza, SRPS, u ponudi se kretala od 15.7-16.4 din/kg+PDV, dok je trgovanje od strane saradnika prijavljeno u rasponu od 15.65-16 din/kg+PDV. Kako saznajemo, nezvanično, na terenu je trgovano i po cenama ispod 15.6 din/kg+PDV. Pad cene kukuruza na FOB-u, ograničava izvozničke firme, a nabavka repro-materijala i priprema za predstojeću setvu je period kada proizvođači nude svoju robu na tržište i pojačavaju ponudu.

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu ponuda jagnjadi se kreće po ceni od 280-285 din/kg+PDV, cena je u porastu uz saznanja na terenu da je aktiviran izvoz ove kategorije u Izrael i Tursku. Ovce za klanje Vitemberg se nude po ceni od 120 din/kg+PDV, i pregovori o trgovanju su u toku po ceni od 115 din/kg+PDV. Prasad farmska danas su u porastu sa cenom ponude, te se ista kreće od 270-280 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - žitarice i uljarice. Pad cene kukuruza i nestabilna cena uzrokuje teže trgovanje ovom merkantilom. Cene u ponudi se kreću od 15.8-16 din/kg+PDV za SRPS kvalitet, a za kukuruz sa vlagom do 16% ponuđena je cena od 15.5-16 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu kukuruzom se na terenu trguje i po cenama od 15.5-15.9 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo donosi KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI KOD POSTUPAKA KOMASACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI. Vlada donosi ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEŠKOG DOKUMENTA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I TRŽIŠTA MALINE U REPUBLICI SRBIJI

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - uljarice i žitarice

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - uljarice i žitarice

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - uljarice i žitarice. Nastavlja se trgovanje kukuruzom po ceni od 15.8 din/kg+PDV. Cene u ponudi se kreću od 15.8-16.3 din/kg+PDV. Na terenu ima potražnje za kukuruzom na svim paritetima, ali kupci i prodavci se mimoilaze u ceni kukuruza.

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas smo imali u ponudi sojinu sačmu u Somboru po ceni od 43.6 din/kg+PDV, sačma u Obrenovcu se nudila po ceni od 43.8 din/kg+PDV. Sojina sačma u Zrenjaninu po ceni od 44.5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - žitarice i uljarice. Posle dužeg vremena smo registrovali ponudu ječma, ali su cene bile u skladu sa nestašicom ove robe. Tako smo beležili trgovanje džakiranim ječmom, 13t, po ceni od 22.5 din/kg+PDV, dok su se veće količine ječma u rinfuzi nudile po ceni od 23.5-23.6 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi od sojinih sačmi imali smo sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44.5 din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 43.7-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu i dalje se nudi po ceni od 44 din/kg+PDV. Danas smo na terenu imali prijavljenu realizaciju za sojinu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44.2 din/kg+PDV.