Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22.3-22.7din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 22.3-22.5din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nuđena je tokom ove nedelje po ceni od 22.7din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Cena sačmi se nije menjala u odnosu na prethodnu nedelju. Na milanskoj berzi tokom nedelje zabeležen je trend rasta cene suncokretove sačme kao i tokom prethodne nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - sojina sačma. U nedelji između 11.02. i 14.02.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43.5-44.3din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi se od domačih sačmi našla sojina sačmu u Bečeju po ceni od 43.5-44.3din/kg+PDV. Tokom ove nedelje nismo imali u ponudi operativnu sačmu u Vrbasu, prve operativne količine očekuju se tokom sledeće nedelje. Takođe, u ponudi tokom nedelje nismo imali ni sačmu u fabrikama u Somboru i Zrenjaninu. Od domaćih sačmi tokom ove nedelje u ponudi smo imali i sojinu sačmu iz prerade u Obrenovcu po ceni od 44din/kg+PDV, u Obrenovcu smo imali i ponudu sojine sačme sa 46% proteina ali bez naznačene cene. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Na čikaškoj berzi tokom nedelje cena je promeljiva sa tendencijom rasta pa bažeg pada krajem nedelje, na milanskoj berzi beležimo pad cene sojine sačme tokom ove nedelje. Mala ponuda sačme tokom nedelje i operativnost robe iz dve fabrike ipak nije rezultirala promenom cene. Nabavka sačme i interesovanje za kupovinom i dalje je malo kod kupaca.

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - soja zrno. U nedelji za nama preko sistema Info Tim Logistika zabeležen je proporcionalan odnos u odnosu ponude i tražnje soje zrna rod 2018, te se cena ove uljarice stabilizovala u toku nedelje i ponuda se kretala od 39-39.7din/kg+PDV. Cene po kojima se trgovalo na početku nedelje bile su do 39.3din/kg+PDV, a na kraju nedelje realizacija je dostigla nivo od 39.5din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka. Protekle nedelje na tržištu stoke bilo je dinamično, smenjivala se ponuda i tražnja, a cene su s početka prema kraju nedelje bile u porastu za tovne svinje svih kategorija i došlo je na terenu do izjednačenja cena u ponudi svinja farmskih, mini farmskih i svinja iz otkupa, koje su se nudile od 125-135din/kg+PDV. Imamo saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom, južnobačkom i severnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 122-128din/kg+PDV, uz manju aktivnu ponudu jer je došlo do zaustavljanja tokova uvoza, usled pojave svinjske kuge u okruženju. Prasad farmska su nuđena po ceni od 270-280din/kg+PDV, a trgovanje na terenu se obavljalo na 250din/kg+ PDV, prasad mini farma su se nudila po ceni od 231-260din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 185-200din/kg+PDV, a trgovanje se dogovaralo za prasad mini farma po 235-240din/kg+PDV, i otkup po ceni od 195-215din/kg+PDV, na svim paritetima uz vidljivu cenu u porastu u ponudi i trgovanju na kraju nedelje, jer je došlo do pojave bolesti prasadi na području Bačke, aktivan je Aujetski virus, te su tovljači zabrinuti zbog novonastale situacije. Ponuda bikova Simental kretala se po ceni od 250-255din/kg+PDV, a ponuda bikova Holštajn bila je u intervalu cena od 228-231.20din/kg+PDV, dok su mesare u sremskom i rasinskom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 245-260din/kg sa PDV-om, na odloženo plaćanje, uz primetnu malu tražnju za ovim kategorijama. Krave za klanje su na terenu prometovane po ceni od 115-120din/kg+PDV. Oslabljena je ponuda jagnjadi na domaćem tržištu po količinama a nivo cene u ponudi je uglavnom ujednačen tokom ove nedeje na svim paritetima, od 280-285din/k+PDV, uz najave aktiviranja izvoza jagnjadi u Tursku i Izrael.

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - žitarice i uljarice. Danas tržište merkantilnog kukuruza pratimo samo kroz cene u ponudi, koje su se kretale od 16-16.6din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu kupci nisu bili spremni da plate ponuđene cene kukuruza. Kao i kod kukuruza danas nije bilo prijavljeno trgovanje pšenicom. Cene u ponudi su na ovonedeljnom nivou. Postoji mimoilaženje na relaciji kupac/prodavac u vezi cene pšenice.

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas veoma mirno na tržištu stoke, uz pregovore o trgovanju za bikove Simental u južnobanatskom okrugu, čija je ponuda bila na 255din/kg+PDV, a ponuđena cena od prerađivača je bila na 250din/kg sa PDV-om, te se čeka finalizacija dogovora. Prasad farmska danas su nuđena po ceni od 270-280din/kg+PDV, prasad mi8ni farma nuđena su po ceni od 231-240din/kg+PDV a prasad iz otkupa nude se po ceni od 185-190din/kg+PDV, uz smanjene ponude na terenu po količinama, uz saznanja da je prisutno u severnobačkom okrugu virusno oboljenje kod ovih kategorija.

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas aktivna ponuda bikova Simental na domećem tržištu po ceni od  250-255din/kg+PDV, a ponuda tovnih svinja farmskih, mini farmskih i otkupa se svodi na isti nivo cene od 130-135din/kg+PDV, zbog smanjene ponude na terenu, a prerađivači kako nas saradnici obaveštavaju plaćaju od 125-130din/kg sa PDV-om za sve kategorije svinja.

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu raspisao je tri konkursa, namenjena lokalnim samoupravama

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - žitarice i uljarice. Danas je prijavljeno trgovanje većih količina merkantilnog kukuruza po ceni od 16-16.1din/kg+PDV. Potražnja je i dalje prisutna, ali se beleži stagnacija cene.