Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - kukuruz. I ova nedelja je protekla u očekivanju da se cena kukuruza "prelomi". Ponude su išle od 16.2-16.8din/kg+PDV, dok se trgovalo u opsegu od 16.2-16.3din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz. Na paritetu Srema smo imali prijavljeno trgovanje za veštački suv kukuruz po ceni od 16.15din/kg+PDV. Kako se nedelja bližila kraju, cena po lukama se smanjivala, pa je sa 16.5din/kg+PDV pala na 16.3din/kg+PDV fca luka, mada  dogovori nisu postizani ni po toj ceni.  Krajem nedelje, tačnije u petak, kupci su se izjašnjavali da bi platili ispod 16din/kg+PDV fca utovareno. Cene koje su pominjali bile su 15.7-15.8din/kg+PDV, ali nema prijavljenih trgovanja po tim cenama. 

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka. Protekla nedelja na tržištu stoke bila je dinamična, aktivnija je bila ponuda u odnosu na tražnju. Ponuda tovnih svinja farmskih kretala po ceni od 130-140din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma po ceni od 120.26-135din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 129-130din/kg+PDV, uz saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom i južnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 130din/kg+PDV, s početka nedelje, da bi prema kraju nedelje usledio porast cena na terenu u ponudi i u trgovanju, jer je došlo do zaustavljanja tokova uvoza, usled pojave svinjske kuge u okruženju.

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - žitarice i uljarice. Trgovanje kukuruzom koje je prijavljeno od strane naših saradnjika se kreće u rasponu cena 16.2-16.3din/kg+PDV, što je ovonedeljni prosek, Cene u ponudi se kreću od 16.2-17din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na tržištu stoke na terenu se vode pregovori u  braničevskom, južnobačkom  i mačvanskom okrugu oko trgovanja tovnih svinja  mini farmskih po ceni od 125-135din/kg+PDV, a realizacija tovnih svinja farmskih je zabeležena u sremskom okrugu po ceni od 130din/kg+PDV. Ponuda jagnmjadi danas se kretala po ceni od 285din/kg+PDV, primetan rast cene u ponudi.

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - subvencije i regulative. I današnji dan je bio bogat pravilnicima i subvencijama. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELJA U 2019.GODINI

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - žitarice i uljarice. Danas smo imali prijavljeno trgovanje na 39.3din/kg+PDV. Ponuđači se nadaju još višoj ceni, pa je ponuda smanjena iz tog razloga.

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu prisutan pad cena prasadi, te smo pri ispitivanju  na terenu dobili cene za prasad farmsku u ponudi od 25-270din/kg+PDV, prasad mini farma nudila su se po ceni od 240din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 180-195din/kg+PDV. Tovne svinje su danas imale trend rasta cene u ponudi,  farmske danas su se nudile u intervalu cena od 135-140din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nuđene su po ceni od 120-135din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nude se po ceni od 129-130din/kg+PDV, jer je doneta mera zabrane uvoza svih kategorija svinja, zbog pojave i širenja afričke kuge.

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - subvencije i regulative. Vrlo dinamičan dan, sa dosta konkursa, javnih poziva i uredbi

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - žitarice i uljarice. I drugi radni dan cene pšenice u ponudi uglavnom prelaze 23din/kg+pdv. Uglavnom se radi o pšenici sa dobrim hektolitrom i proteinima min.12%. Danas je prijavljeno trgovanje manjih količina pšenice min.13% proteina po ceni od 23.3din/kg+pdv.