Osvrt na tržište za 05.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Veoma pasivan dan oko dešavanja sa stokom, na domaćem tržištu, bez konkretnih tražnji i zahteva za kupovinom. Aktivna je danas ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 130din/kg+PDV, i tovnih svinja mini farma u srednjebanatskom okrugu, po ceni od 125-130din/kg+PDV, pri čemu je uočljivo da se ponuđači teško prilagođavaju na trend pada cena u trgovanju za ove kategorije, jer su cene osnovnih inputa za ishranu svinja, znatno porasle, te se tovljačima ne isplati ulaziti u procese proširene reprodukcije.

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - subvencije i regulative. Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLIH,PROGNANIH I RASELJENIH LICAU AP VOJVODINI KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI PORODICA-POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I PČELARSTVO Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA U AP VOJVODINI KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI PORODICA-PLASTENICI SA SISTEMOM ZA ZALIVANJE

Osvrt na tržište za 04.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.02.2019. - žitarice i uljarice. Cena pšenice je na nivou prošlonedeljnih i kretala se od 22.8-23.5din/kg+PDV. Prijavljeno je trgovanje pšenicom sa min 12%proteina po ceni od 23din/kg+PDV. Dobro je što imamo sve više ponuda na različitim paritetima.

Osvrt na tržište za 04.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu izjednačena cena ponude tovnih svinja farmskih i mini farmskih, po ceni od 130din/kg+PDV, dok su na terenu prerađivači plaćali od 135-140din/kg sa PDV-om, na odloženo plaćanje do 30 dana, a nezadovoljstvo tovljača se povećava jer se taj rok za plaćanje još prolongira.

Osvrt na nedelju iza nas 28.01.- 01.02.2019. - stoka

U nedelji za nama na tržištu stoke bila je aktivnija ponuda u odnosu na tražnju, za kategorije bikova, tovnih svinja, i imala je i dalje blaži trend pada, pri čemu se ponuda tovnih svinja farmskih kretala po ceni od 125-134din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma po ceni od 120-125din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 115.74-120din/kg+PDV, uz saznanja od saradnika da je cena realizacije u mačvanskom i južnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 120-130din/kg+PDV pri čemu je na terenu došlo i do trgovanja u severnobačkom okrugu, po ceni od 125din/kg+PDV, na odloženo plaćanje do 30 dana, a svinje iz otkupa realizovane su po ceni od 120din/kg+PDV, u južnobačkom okrugu. Prasad farmska su nuđena po ceni od 235-250din/kg+PDV, a trgovanje na terenu se obavljalo na 240-245din/Kkg+ PDV, prasad mini farma su se nudila po ceni od 231-240din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 212-231din/kg+PDV, a trend smanjene tražnje na tržištu i dalje prouzrokuje pad cena. Tokom prošle nedelje primećeni su upiti za bikovima Simental, Holštajn, junadima prve klase , uz saznanja da se aktivira izvoz ovih kategorija za Tursku. Ponuda bikova Simental kretala se po ceni od 240-258din/kg+PDV, a ponuda bikova Holštajn bila je u intervalu cena od 217-231.48din/kg+PDV, dok su mesare u mačvanskom, rasinskom i južnobačkom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 245din/kg sa PDV-om, a krave za klanje po ceni od 115-120din/kg+PDV. Oslabljena je ponudažnja jagnjadi na domaćem tržištu po količinama , cena se u ponudi kreće od 260-275din/kg+PDV , na terenu.

Osvrt na nedelju iza nas 28.01.- 01.02.2019. - stočno brašno

Skok cene pšenice tokom ove nedelje je verovatno razlog skoka cene pšeničnog stočnog brašna u ponudi. Na početku nedelje cene su i dalje bile do 12.5-14din/kg+PDV, da bi krajem nedelje neki od mlinova korigovali svoje cene na 15din/kg+PDV. Međutim, kako saznajemo na terenu cene u trgovanju nisu prelazile 12.5din/kg+PDV. Nema izražene potražnje za ovom komponentom. Ponuđene cene: STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO DŽAKIRANO 12.5-15din/kg+PDV STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO RINFUZ 12.5-14.5din/kg+PDV STOČNO BRAŠNO KUKURUZNO DŽAKIRANO 14.5din/kg+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 28.01.- 01.02.2019. - soja zrno

Nedelju za nama obeležio je trend rasta cene soje zrna , rod 2018, u ponudi i u realizaciji, uz prisustvo pojačane tražnje i aktiviranje izvoznika kao kupaca na domaćem tržištu po saznanjinjima sa terena. Cene u ponudi za merkantilnu soju zrno rod 2018, kretala se po 39din/kg+PDV, od strane više ponuđača i sa više pariteta , uz najave na terenu da ponuđena cena ide i do 39.5din/kg+PDV. Pr Realizovane cene soje zrna tokom prethodne nedelje po izveštajima od saradnika kretale su se od 38.5-38.8din/kg+PDV , i vođeni su pregovori o trgovanju na 39din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 28.01.- 01.02.2019. - ječam

Tokom protekle nedelje došlo je do intenzivnijih zahteva za kupovinom i tražnjom ječma merkantilnog, kako rinfuz tako i džakiranog. Od početka prema kraju nedelje , cena je bila u porastu, jer zbog rasta cene pšenice merkantilne tod 2018, pravljena je ravnoteža cena, koja je uvek u direktnoj proporciji za ove dve robe. Cene u ponudi za ječam rod 2018, rinfuz kretale su se od 22-23din/kg+PDV, na terenu, a cena u ponudi za ječam rod 2018, džakiran i do 24din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 28.01.- 01.02.2019. - pšenica

Na početku radne nedelje uzdržanost prodavaca i proizvođača pšenice je doveo do slabe ponude ove primarne kulture. Po kojoj ceni treba ponuditi pšenicu je bio glavni uzrok nedostatka ove robe u ponudi. Potražnja je prevazilazila ponude, da bi prve ponude robe sa ponuđenom cenom bile od 22.5-24din/kg+PDV, gde je razlika u ceni bila na osnovu kvaliteta pšenice. Tokom nedelje saradnici su prijavljivali trgovanje merkantilnom pšenicom min.12%proteina po cenama od 22.5-22.8din/kg+PDV, i pšenica sa min78hl po ceni od 23din/kg+PDV. Mlinovi su aktivni kupci u ovom trenutku, dok je pitanje koliko se trgovačke firme mogu uklapati sa ovim cenama u daljem trgovanju.