Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - veštačko đubrivo. Sezona nabavke repro-materijala je u toku. Pojačava se interesovanje za nabavkom veštačkog đubriva skoro svih formulacija zbog specifičnosti sezone. Distributeri spremni dočekuju sezonu tako da se na tržištu mogu naći sve formulacije đubriva različitih proizvođača. Naravno, pri nabavci kupci uglavnom bacaju akcenat na cenu robe.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - ječam. U nedelji za nama aktivirali su se upiti i tražnje za rinfuznim i džakiranim stočnim ječmom rod 2018. Cene u ponudi za ječam stočni rod 2018, rinfuz kretale su se od 20.20-21din/kg+PDV, cena beleži u protekloj nedelji trend rasta. Trgovanje u podunavskom okrugu je dogovoreno , kako saznajemo od saradnika , po ceni od 20.20din/kg+PDV, a u južnobanatskom okrugu po ceni od 20.50din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - pšenica. Što se ove primarne kulture tiče interesovanje za nabavkom ove robe, od strane kupaca se pojačava. Podjednako su zainteresovane i mlinarske kuće kao i trgovačke. Proizvođači i ponuđači pšenice su još uvek uzdržani sa svojim ponudama iz više razloga. Jedan je da očekuju rast cene pšenice, kao i problem oko uslova ovogodišnje setve i šta će biti sa budućim rodom. Tokom nedelje prijavljeno je trgovanje pšenicom srps kvaliteta po ceni od 20.5din/kg+PDV, kao i pšenica slabije hektolitarske mase 72-74hl, po ceni od 19.5din/kg+PDV. Cena pšenice u ponudi ide do 21din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - soja zrno. Protekle nedelje veoma dinamično na domaćem tržištu oko dešavanja sa ponudom i trgovinom sa soja zrnom rod 2018. Ponuđene cene na početku nedelje bile su od 38-38.5din/kg+PDV, uz sve veću tražnju, da bi na kraju nedelje cena u ponudi dostigla nivo od 39din/kg+PDV sa nagoveštajima na terenu da se nudi i do 39.5din/kg+PDV. Trgovanje soja zrnom merkantilnim rod 2018 se tokom nedelje obavljalo po ceni od 38-38.5din/kg+PDV, prema saznanjima sa terena.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22.4-23din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 22.5-22.8din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5-23din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4-22.5din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nuđena je tokom ove nedelje po ceni od 22.8-23din/kg+PDV. Takođe, u ponudi se i tokom ove nedelje našla suncokretova sačma Dijamant izvučena, sa lagera u Kuli po ceni od 22.6din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22.5din/kg+PDV. Krajem nedelje obustavljena je isporuka suncokretove sačme u Zrenjaninu i Novoj Crnji, prve operativne količine najavljuju se tokom sledeće nedelje, za sada nemamo precizirano po kojoj ceni će se sačma nuditi ali ne očekujemo promene kada je cena u pitanju.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - sojina sačma. U nedelji između 21.01. i 25.01.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44.2-45din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečeju po ceni od 44.5din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 45din/kg+PDV. Tokom ove nedelje imali smo u ponudi i sačmu u Vrbasu po ceni od 44.2-44.3din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu nudila po ceni od 45din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi tokom ove nedelje u ponudi smo imali i indijsku sojinu sačmu po ceni od 45din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Kako saznajemo na terenu se radila sojina sačma u Zrenjaninu po ceni od 44.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje imali smo malo više sačme u ponudi po nešto nižim cenama u odnosu na prethodnu nedelju. Interesovanje za sačmom nije bilo veliko, uglavnom nabavke odlažu za naredni period.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - stoka. Protekle nedelje na tržištu stoke bila je mirno, prilično pasivno, aktivnija je bila ponuda u odnosu na tražnju, za kategorije tovnih svinja, jagnjadi, bikova. Ponuda tovnih svinja farmskih kretala po ceni od 130-140din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma po ceni od 115-127din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 115-125din/kg+PDV, uz saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom, severnobačkom i južnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 125-130din/kg+PDV, s početka nedelje, da bi prema kraju nedelje usledio pad cena na terenu po kojima se trgovalo. Stoga su i ponuđene cene prilagođena smanjenoj tražnji, te se za farmske i mini farmske svinje trgovalo po ceni od 115-120din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - kukuruz. Na početku radne nedelje nastavljena je velika potražnja za merkantilnim kukuruzom pa su cene u ponudi bile u razmaku od 16.2-16.6din/kg+PDV. Već sredinom nedelje na pojedinim paritetima su se pojavljivale manje količine kukuruza sa cenom od 16.1din/kg+PDV, pa se stekao utisak da cena stagnira. U toku nedelje bilo je ponuda veštački suvog kukuruza po ceni od 17din/kg+PDV sa mogućnošću produženog lagera do 01.03.2019. Cena kukuruza u trgovanju koja je prijavljena od strane naših saradnika tokom nedelje je 16.2-16.3din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019 - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019 - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019 - stočno brašno. Što se tiče ove komponente za stočnu hranu, tokom nedelje je prijavljeno trgovanje pšeničnim stočnim brašnom po ceni od 12.5din/kg+PDV. Cena u ponudi se kretala od 12.5-14din/kg+PDV. Preko sistema informacija Info Tim Logistika je prijavljeno i trgovanje kukuruznim stočnim brašnom po ceni od 12.5din/kg+PDV.