Osvrt na tržište za 21.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo u ponudi imali sojinu sačmu u Bečeju i Šidu, po ceni od 45din/kg+PDV. Po istoj ceni se nudila i indijska sojina sačma. Suncokretovu sačmu smo imali u ponudi iz uljare u Novoj Crnji, po ceni od 23din/kg+PDV. Kako je početak nedelje, nadamo se bogatijoj ponudi, kako dani budu odmicali 

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - kukuruz. Nedelju za nama obeležio je trend rasta cena kukuruza u ponudi i u realizaciji, uz prisustvo pojačane tražnje i aktiviranje izvoznika kao kupaca na domaćem tržištu. Cene u ponudi za prirodno suv kukuruz s početka nedelje bile su od 15.1din/kg+PDV do 16din/kg+PDV krajem nedelje, kukuruz od 16-18% vlage nuđen je po ceni od 14.7-15din/kg+PDV, a veštački suv kukuruz nudio se u intervalu cena od 15-15.6din/kg+PDV. Prirodno suv kukuruz rod 2018. realizovan je tokom prethodne nedelje po ceni od 15.2-16din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - stočno brašno. Interesovanje za stočnim brašnom je pojačano u odnosu na prethodni period, pa je krajem nedelje došlo i do korekcije cena. Takođe je došlo do korekcije cene kukuruznog stočnog brašna, zbog rasta cene kukuruza. Početkom nedelje je beleženo trgovanje pšeničnim stočnim brašnom po ceni od 12din/kg+PDV. 

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - pšenica. Za nedelju iza nas možemo opet da kažemo da se oko pšenice nije nista posebno dešavalo. Vrlo stidljiva ponuda pšenice u rasponu cene 20-20.75din/kg+PDV. Cena u ponudi je svakako zavisila od pariteta i kvaliteta. Kako su nam naši sardnici prijavljivali za ovu nedelju radilo se nekih 250t na cenu od 20.75din/kg+PDV za pšenicu SRPS kvaliteta. I dalje su samo najave oko mogućeg izvoza, pa s tim u vezi očekujemo i aktivnije tržište za ovu robu

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - ječam. Ovu nedelju svakako karakteriše povećana tražnja za ovom robom. Slobodno možemo reći da je ponuda ječma slaba. Verujemo da se čeka bolja cena za trgovanje. Za ovu nedleju imali smo malu količinu koja je bila ponuđena na cenu od 20.1din/kg+PDV. Trgovanje je zavšeno na 20.2din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena na upite šta bi bili zadovoljni da postigu oko trgovanja kažu da je cena od 21din/kg+PDV prihvatljiva.

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - stoka. Protekle nedelje na tržištu stoke bila je aktivnija ponuda u odnosu na tražnju, za kategorije tovnih svinja, prasadi i bikova, pri čemu se ponuda tovnih svinja farmskih kretala po ceni od 130-140din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma po ceni od 118-130din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 115-125din/kg+PDV, uz saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom, mačvanskom i južnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 130-140din/kg+PDV, a u rasinskom i borskom okrugu trgovalo se od 120-125din/kg+PDV. Prasad farmska su nuđena po ceni od 240-250din/kg+PDV, a trgovanje na terenu se obavljalo na 240din/Kkg+ PDV, prasad mini farma su se nudila po ceni od 231-240din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 212-231din/kg+PDV, a razlog pada cena u ponudi na tržištu u odnosu na prošlu nedelju je trend smanjene tražnje na tržištu. Tokom prošle nedelje primećeni su upiti za bikovima Simental, junadima težine od 300-350kg, teladima. Ponuda bikova Simental kretala se po ceni od 240-245.37din/kg+PDV, a ponuda bikova Holštajn bila je u intervalu cena od 203-231.48din/kg+PDV, dok su mesare u rasinskom i južnobačkom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 245din/kg sa PDV-om, bikove Holštajn su plaćale 225din/kg sa PDV-om. Oslabljena je ponudaažnja jagnjadi na domaćem tržištu po količinama i cena je imala trend pada tokom nedelje iza nas, kretala se po ceni od 250-280din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - soja zrno. Kako smo se bližili kraju nedelje cena soje je imala uzlazni trend. Ovu nedelju obeležila je mala ponuda ove robe, a veliko interesovanje od strane svih kategorija kupaca. Kako saznajemo sa terena raspon cena 37.2-37.4din/kg+PDV, bio je i raspon cena u trgovanju, da bi ponuda stigla do 38din/kg+PDV. Ova cena još nije zaživela u trgovanju, ali ako i dalje bude mala ponuda od strane ponudjača, sve ostaje otvoreno.

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - veštačko đubrivo. Sve veće interesovanje naših klijenata za veštačkim đurbrivima dalo je povoda da ova roba bude u pažnji sve vreme. Kao što je bilo i za očekivati i dalje smo pratili pad cene uree gotovih svih proizvođača, tako da smo stigli na najniži nivo od 303eur/t+PDV na UREU RUSKU BB. Interesantan je bila ponud i drugih azotnih formulacija AN-a, Kan-a, SAN-a. Tako da smo mi beležili realizaciju AN MAĐARSKI 50/1 25t na cenu od 28734din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22.3-23din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 22.50din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.3-23din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4-22.5din/kg+PDV. Kao i kod sojine sačme, i ovde je bilo konkretnih upita i nabavke, ali u količinama koje nadomešćuju one koje su već potrošene.