Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - sojina sačma. U nedelji između 14.01. i 18.01.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44.5-45din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečeju po ceni od 44.5-44.8din/kg+PDV, sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 44.3din/kg+PDV, a u Zrenjani po ceni od 44.4din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje je bečežena realizacija za sojinu sačmu u Bečeju, po ceni od 44.5din/kg+PDV. U ponudi se pojavila i indisjka sojina sačma, koja je bila nuđena po ceni od 45din/kg+PDV, u Zrenjaninu. Zalihe su se istrošile, pa su kupci imali i konkretnih upita i nabavke ove komponente.

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - voće i povrće. Nedelja za nama je bila oskudna kada je ponuda povrća u pitanju. Tako smo u ponudi imali cveklu, po ceni od 20din/kg+PDV, kupus, po ceni od 32.41din/kg+PDV, luk crni 10/1, po ceni od 60.47din/kg+PDG, luk ljubičasti, po ceni od 64din/kg+PDV i šargarepu, po ceni od 41.6din/kg, pakovanje 5/1. Bila je izražena velika tražnja za crnim lukom, radi izvoza. Kako je skoro sva kvalitetna roba već pronašla svog kupca u inostranstvu, neć biti lako odgovoriti na ovaj izazov. 

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 14.01.-18.01.2019. - subvencije i regulative. U nedelji za nama je krenula aktivnost po pitanju kreditnih linija i sajamskih aktivnosti u ovoj godini. Takođe je Uprava za agrarna plaćanja objavila Plan poziva za IPARD PROGRAM II za 2019. godinu

Osvrt na tržište za 17.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na tržištu stoke aktivna ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 130-135din/kg+PDV, dok se tražnja za kategorijom tovnih svinja smanjuje. Izdvojili bismo upite i tražnju za tovnim junadima težine od 300-350 kg težine i za bikovima Simental , čija je ponuda bila po ceni od 220-240din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 17.01.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.01.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.01.2019. - žitarice i uljarice. Danas na domaćem tržištu kukuruza možemo primetiti da je trend rasta cena u ponudi za prirodno suv kukuruz rod 2018, zaustavljen, te je ponuda bila na nivou cene od 15.2-16 din/kg+PDV, a po saznanjima sa terena u južnobanatskom, južnobačkom i sremskom okrugu trgovanja su se dogovarala po ceni od 15.2-15.5din/kg+PDV. Kupci su danas nastupali suzdržano, te je i tražnja bila manja u odnosu na prethodne dane.

Osvrt na tržište za 17.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.01.2019. - subvencije i regulative. Republika Srbija Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede IPARD II PROGRAM (2014-2020) PLAN POZIVA ZA 2019. GODINU

Osvrt na tržište za 16.01.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.01.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.01.2019. - žitarice i uljarice. Danas veoma dinamično na tržištu kukuruza, prisutna veća ponuda a cena i dalje u trendu rasta, kako u ponudi tako i u realizaciji. Za prirodno suv kukuruz do 14% vlage cene ponude kretale su se od 15.10-16din/kg+PDV, dok je zabeležena realizacija u južnobačkom i sremskom okrugu od 15.3-15.7din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 16.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Na tržištu stoke danas bismo izdvojili ponudu prasadi farmske po ceni od 240.74din/kg+PDV, prasad mini farma su se nudili po ceni od 231.48din/kg+PDV, uz potvrdu klijenta na terenu da je realizovano 60 komada prasadi po ovoj ceni,  prasad iz otkupa nuđena su po ceni od 212.96din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 15.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas je aktivirana ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 130-140din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa su se nudile po ceni od 115.82din/kg+PDV, a na terenu saznajemo da se i pregovori o trgovanju vode po ovoj ceni. Prasad farmska danas su nušena po ceni od 250din/kg+PDV, sa najavljenom tendencijom pada cena u ponudi, za sve kategorije prasadi, zbog smanjene tražnje.