Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - sojina sačma. U nedelji između 08.01. i 11.01.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44.8-45.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečeju po ceni od 44.8-45.5din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 45.4-45.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje nismo imali operativne količine u ponudi za sače u Vrbasu i Zrenjaninu. Prve operativne količine u Vrbasu očekuju se od 14.01. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Na čikaškoj berzi tokom ove nedelje cena sojine sačme bila je promenljiva, početkom nedelje cena je rasla da bi već krajem nedelje beležila tendenciju pada. Interesovanje za sojinom sačmom bilo je zaista malo tokom ove nedelje, uglavnom se nabavka odlaže za sledeću nedelju kada će nadaju se kupci biti i više ponuda kao i ponuda iz više fabrika.

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - subvencije i regulative. Prvu posleprazničnu nedelju obeležilo je dosta pravilnika i uredbi, kao i upis u Registar RPG po izmenjenom Pravilniku koji je stupio na snagu 01.01.2019.

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - voće i povrće. U nedelji za nama je ponuda voća u potpunosti izostala. Pojavljuju se prve tražnje za jabukom, u pitanju su veće količine, pa se nadamo da će se ubrzo iskristalisati cena, kada dođe do prvog trgovanja. Ono čemu se proizvođači nadaju je 30-35 eurocenti, ali će samo trgovanje i potreba za jabukom odrediti koja cena je aktuelna.   Kada je povrće u pitanju, ponuda je bila standardna, pa smo tako u ponudi imali cveklu, po ceni od 20din/kg+PDV, luk ljubičasti i crni se nudio po ceni od 60.19din/kg+PDV, dok se šargarepa nudila po ceni od 30din/kg+PDV. Primetna je povećana tražnja za većom količinom zelene salate, koja će biti operativna za nekih 7-10 dana, a potrebna je radi izvoza u Rumuniju. 

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.01.-11.01.2019. - stoka. U nedelji posle praznika došlo je pada cena tovljenika, što je i uobičajeno za ovaj period godine, kada dolazi do smanjenja potražnje. Tako su se svinje farmske nudile po cenama od 134.5-135din/kg+PDV, tovne svinje mini farma 120.37-130din/kg+PDV , a svinje iz otkupa po cenama od 115.74-125din/kg+PDV. Prasad je zadržala cenu i ove nedelje, ali je primetan smanjen broj prasadi na terenu. Tako je cena cena prasadi mini farma bila 240.74-260din/kg+PDV, prasadi farmske 250-260din/kg+PDV, a prasadi iz otkupa 222-222.22din/kg+PDV. Ovakav trend je takođe uobičajen za ovaj period u godini.  Cena bikova je i dalje u manjem padu, pa smo tako u ponudi imali bikove Holštajn, po cenama od 198-220din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po ceni od 231-242din/kg+PDV. 10.01.2019. godine turski parlament ratifikovao je novi Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske, čime su stvoreni uslovi da se veći broj proizvoda nađe na bescarinskom režimu trgovine između dve zemlje. Tako je ispunjen uslov za bescarinski godišnji izvoz u Tursku 5.000 tona junećeg mesa, 25.000 tona sirovog suncokretovog ulja, 10.000 tona rafinisanog suncokretovog ulja, 15.000 tona semena suncokreta, 5.000 tona soje, 1.000 tona preparata koji se koriste u ishrani životinja i 500 tona pojedinih pekarskih proizvoda. Ovakav sporazum će svakako uticati na cenu ovih proizvoda i u našoj zemlji. 

Info Tim Logistika slavi 10 godina uspešnog poslovanja

Info Tim Logistika slavi 10 godina uspešnog poslovanja

Info Tim Vas časti mobilnom aplikacijom za desetogodišnjicu uspešnog poslovanja. Info Tim Logistika slavi 10 godina uspešnog poslovanja i za tu priliku smislili smo jednu novinu: -Mobilna aplikacija Info Tim Logistika je novost sa kojom ste sa dva klika na telefonu u centru svega što će Vaše poljoprivredno gazdinstvo ili firmu učiniti još uspešnijim. Jednim klikom, kroz aplikaciju možete da kupujete i prodajete poljoprivredne proizvode, ili da dođete do važnih informacija o cenama na tržištu Srbije i svetskim berzama. Potrebno je samo da "skinete" aplikaciju preko linka https://www.infotim.rs/infotimcasti, i da se registrujete i posao je završen. -Za 100 najbržih i najvernijih korisnika aplikacija je besplatna punih mesec dana. -Želimo da doprinesemo unapređenju kvaliteta života društva odgovarajući na potrebe zajednice sopstvenim projektima i uključivanjem u inicijative od šireg društvenog značaja. Zato smo doneli odluku da od svakog zaključenog ugovora u promotivnom periodu izdvajamo 20% za Svratište za decu Novi Sad, koje ima za cilj da spreči negativne posledice koje deca trpe zbog načina života na koji su prinuđena, http://www.decaulice.rs/ O uspehu akcije bićete obavešteni. Probajte i uverite se zašto smo vec 10 godina najbolji. Uvek Vama na usluzi. Vaša Info Tim Logistika

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - voće i povrće. Danas je ponuda povrća bila malo bogatija, pa smo tako u ponudi imali cveklu, po ceni od 20din/kg+PDV i šargarepu, po ceni od 30 din/kg+PDV, kao i crni i ljubičasti luk, po ceni od 60.19din/kg+PDV. Ponuda voća je i dalje jako slaba, kao što je i uobičajeno u ovom delu godine. 

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - žitarice i uljarice. Danas je prijavljeno trgovanje merkantilnim kukuruzom po ceni od 14.8din/kg+PDV, ali kako saznajemo bilo je prodaje i na 14.7din/kg+PDV. Cene u ponudi se kreću od 14.7-15din/kg+PDV. Ponuda kukuruza trenutno može da zadovolji potražnju.

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas smo imali u ponudi sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.7din/kg+PDV. Izvučena Dijamantova sačma sa lagerom u Kuli danas se nudila po ceni 21.7-22din/kg+PDV, dok se za sačmu u fabrici u Dijamantu danas nije mogla naći cena ispod 22.2din/kg+PDV, danas se ova sačma nudila u rasponu od 22.2-23din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju za suncokretovu sačmu Dijamant po ceni od 22din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.01.2019. - subvencije i regulative. Vlada je donela ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE. U Odluci o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 108/16, 78/17, 119/17 i 42/18), tačka 3. menja se i glasi: „3. Izuzetno od tačke 2. ove odluke, pri uvozu proizvoda poreklom iz Evropske unije, posebna dažbina za uvoz robe iz tarifne oznake 0103 91 10 00, za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za konditorsku industriju i za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00 i 0402 21 18 00, za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, posebna dažbina se ne plaća do 31. decembra 2019. godine, a za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za proizvodnju sladoleda, posebna dažbina se ne plaća do 31. jula 2019. godine.ˮ 2. U tački 8. stav 2. menja se i glasi: ,,Za robu iz tačke 3. ove odluke namenjenu potrebama konditorske industrije, proizvodnje sladoleda, odnosno proizvodnje gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, pored dokaza o poreklu, uvoznik podnosi carinskom organu i izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije, proizvodnje sladoleda, odnosno proizvodnje gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104.ˮ 3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.