Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - uljana repica. Uljana repica se takođe aktivno prati od strane naših korisnika. Operativne količine su se nudile i preko našeg sistema i to u rasponu cena 38,5-39 din/kg+PDV. Još uvek nije bilo zabeleženo trgovanje na "slobodno". Po rečima poljoprivrednih proizvođača, predavali su količine u otkupu, gde su se uslovi razlikovali od jednog do drugog otkupnog mesta. Priča se o akotnim cenama. I do kraja nedelje beleži se pad cene u otkupu, iako kvalitet ove robe nije baš na zavidnom nivou.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - ječam. U većini krajeva, žetva ječma se privodi kraju. Ponuđene cene bile su u rasponu cena 15,8-16,3 din/kg+PDV. Ječmom se trgovalo u rasponu cena od 15,8-16,1 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena, kupci su najviše pažnje obraćali na procenat proteina u ječmu što je svakako uticalo i na definisanje cena u trgovanju. Na samom kraju nedelje, jedan od najvećih otkupljivača za pivarski ječam saopštio je da ovogodišnja cena kilograma ozimog ječma utvrđena i da iznosi 18,6 din/kg+PDV prema onima sa kojima je ova fabrika ugovorila proizvodnju, odnosno potpisala ugovor.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - soja zrno. Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudila po ceni od 37,1-37,5 din/kg+PDV. Na sredini radne nedelje beležili smo realizacije za soju zrno od 37,1 din/kg+PDV za 200t na paritetu Zapadne Bačke. Kako saznajemo sa terena sporadična tražnja za ovom robom nije previše uticalo na cenu u trgovanju. U razgovoru sa ponuđačima koji sve do sada čuvaju robu na lageru, stava su da će sačekati još malo, u nadi da će se cena "popraviti" u trgovanju.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - kukuruz. Karakteristika nedelje za nama, što se tržišta merkantilnog kukuruza tiče je slabija ponuda, ali i potražnja. Cene kukuruza u ponudi su se kretale od 15,45-16,2 din/kg+PDV, a prijavljena su trgovanja po cenama od 15,45-16 din/kg+PDV. Na samom kraju nedelje, pojačava se tražnja za ovom robom na paritetu južne Bačke i Banata. Kako saznajemo na terenu, cena kukuruza CPT luka je 16-16,1 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - suncokretova sačma. U nedelji između 01.07.-05.07.2019. beležimo ponude za suncokretovu sačmu u rasponu cena od 24,4-24,7 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Novoj Crnji tokom nedelje nudila se po ceni od 24,6-24,7 din/kg+PDV. U Zrenjaninu suncokretova sačma nudila se po ceni od 24,4-24,5 din/kg+PDV. I dalje smo bez ponude suncokretove sačme u Somboru i u Šidu kao i tokom prethodnih nedelja. Takođe, u ponudi beležimo i suncokretovu sačmu uvoznu rinfuz Bimal i to po ceni od 24,5 din/kg+PDV. Preko sistema informacija Info Tim tokom ove nedelje ne beležimo trgovanje ovom komponentom. Suncokretova sačma tokom ove nedelje dogovarala se u rasponu cena od 24,3-24,5 din/kg+PDV, tako da cena suncokretove sačme beleži manji pad na domaćem tržištu. Na milanskoj berzi u poslednjih nedelju dana cena suncokretove sačme ne beleži promene cene.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - sojina sačma. U nedelji između 01.07.-05.07.2019. sojina sačma domaća rinfuz nudila se u rasponu cena od 42-42,5 din/kg+PDV. Kao i tokom prethodne nedelje, ponude za sojinu sačmu su gotovo identične kada govorimo o ceni. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 42-42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 42-42,3 din/kg+PDV. Sojina sačma u Bečeju kao i sojina sačma u Obrenovcu nudile su se po ujednačenim cenama u ponudi i to po ceni od 42,5 din/kg+PDV kao i tokom prethodne nedelje. Preko sistema informacija Info Tim, tokom ove nedelje ne beležimo trgovanje sojinom sačmom. Kako saznajemo na terenu sojinom sačmom se trgovaje po ceni od 42-42,2 din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi zastupljen je trend porasta cene sojine sačme tokom ove nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stoka. U nedelji za nama je primetan trend pada cene tovljenika svih kategorija. Tako smo imali ponude tovljenika sa farmi po cenama od 145-154 din/kg+PDV, pri čemu su kupci bili spremni da plate cenu od 145 din/kg+PDV za ovu kategoriju svinja. Tovljenici sa mini farmi su se nudili po cenama od 140-145 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 135-145 din/kg+PDV. Kod prasadi je cena približno ista kao i prošle nedelje. Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 310-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 250-259 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 200-220 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i ovce, po cenama od 120-139 din/kg+PDV, krmače za klanje, po ceni od 115 din/kg+PDV, krave za klanje, po cenama od 110-140 din/kg+PDV i jagnjad po cenama od 270-278 din/kg+PDV. Bikovima i dalje pada cena, pa su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 180-208 din/kg+PDV, dok su se bikovi simentalske rase nudili po cenama od 230.4-247 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - subvencije i regulative. U nedelji za nama je Grad Novi Sad bio prilično aktivan sa svojim javnim pozivima. Kraj nedelje je obeležio Javni poziv od strane Republičkih robnih rezervi za kupovinu merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - voće i povrće. Danas na domaćem tržištu povrća zabeležen pad cena u ponudi, kupus se nudio po ceni od 18 din/kg+PDV, luk crni se nudio po ceni od 37,04 din/kg+PDV, krompir beli i crveni se nudio po ceni od 30 din/kg+PDV, dok je cena u ponudi za tikvice u porastu, nude se po ceni od 40 din/kg+PDV. Od voća danas pored kupine koja se nudi po ceni od 90 din/kg+PDV, javljaju se i prve ponude lubenice po ceni od 27,78 din/kg+PDV.