Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - kukuruz. Kakve su ponude kukuruza na zeleno? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - voće i povrće. Koje se cene mogu postići za voće i povrće u jeku berbe? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - suncokretova sačma. Kakvo je bilo tržište suncokretove sačme u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.- 19.07.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.- 19.07.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.- 19.07.2019. - sojina sačma. Kakve su cene sojine sačme nastranim berzama u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - ječam. Koje su stvarne potrebe za ječmom na našem tržištu u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - soja zrno. Koje terminske cene su dominirale u nedelji za nama za sojino zrno? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - stoka. Kakva je cena stoke u odnosu na prošlu nedelju? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - subvencije i regulative. Koji su javni pozivi izašli u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.07.2019. - voće i povrće. Koje su aktuelne cene maline? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.