Osvrt na tržište za 26.06.2019.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-komponente za stočnu hranu i stoka. Prasad farmska danas su se nudila po ceni od 360din/kg+PDV, dok su se prasad mini farma nudila po ceni od 269din/kg+PDV. Prasad iz otkupa danas su se trgovala i nudila po ceni od 210din/kg+PDV

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-subvencije i regulative. U pravilniku o postupku davanja u zakup i na korišćenje zemljišta u državnoj svojini menja se član 2, tačka 2, ako domaće životinje nisu u sistemu umatičenja zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora kojim je utvrđen broj uslovnih grla koja se obračunavaju na osnovu zatečenog stanja i isprave lica o prodaji, predaji na klanje i izvozu životinja, a najviše do kapaciteta objekta za držanje tih životinja;ˮ.

Osvrt na tržište za 25.06.2019.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 25.06.2019.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 25.06.2019.-voće i povrće. Kako saznajemo na terenu definisale su se otkupne cene za malinu 150din/kg sa uračunatim PDV-om, otkupna cena za višnju je 50-55din/kg sa uračunatim PDV-om.

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - žitarice i uljarice. Danas se na terenu kukuruz nudio po cenama od 15,7-16,2 din/kg+PDV, a trgovanje je prijavljeno po ceni od 15,7 din/kg+PDV za fca utovareno, i 16,2din/kg+PDV za CPT luka.

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi smo imali tovne svinje farmske po ceni od 150-175 din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 145 din/kg+PDV, tovne svinje škart su se nudile po ceni od 140 din/kg+PDV.  Prasad mini farma nudila su se po ceni od 259 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 24.06.2019.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 24.06.2019.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 24.06.2019.-voće i povrće. Loše vremenske prilike i dalje utiču na voćarstvo i povrtarstvo. Za sada se još uvek ništa ne zna vezano za kvalitet i cene. Najviše za šta nam se proizvođači interesuju jeste cene crnog luka, mlade šargarepe. Danas smo imali tražnju industrijske kajsije.

Osvrt na tržište za 24.06.2019.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.06.2019.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.06.2019.-žitarice i uljarice. Ječam rod 2019. se danas nudio po ceni od 16,3-16,5 din/kg+PDV. Raspon cena svakako je zavisio od ponuđenje količine i pariteta gde se nudio.

Osvrt na tržište za 24.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas, u ponudi smo imali sačmu u Somboru i u Obrenovcu po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi za danas u ponudi smo imali sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,6 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-stočno brašno. Cena pšeničnog stočnog brašna ima tendenciju pada, smanjena je tražnja i nismo beležili trgovanje tokom ove nedelje.