Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka. U prvoj radnoj nedelji posle praznika, primetan je pad cene tovljenika u odnosu na nedelju pre praznika. Tako su se svinje farmske nudile po ceni od 150-165 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farmi po cenama od 125-160 din/kg+PDV, dok su se svinje iz otkupa nudile po cenama od 120-140 din/kg+PDV, što je neki prosečan pad cene od 10-20 din/kg. Kod bikova je drugačija situacija. U očekivanju izvoza za Tursku, cena je imala tendenciju rasta u odnosu na protekli period. Tako su se Holštajn bikovi nudili po ceni od 190-210 din/kg+PDV, a bikovi simentalske rase po cenama od 210-235 din/kg+PDV.  Cena prasadi je takođe imala tendenciju pada, pri čemu jedino prasad sa farme drže nivo cene pre praznika, pa se nude po cenama od 315-340 din/kg+PDV. Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 230-278 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po seni od 231-240 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i jagnjad, po ceni od 278 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 110-140 din/kg+PDV, krmače za klanje po ceni od 115 din/kg+PDV, nazimice za priplod po ceni od 30000 din/kom+PDV, pa čak i svinje mangulice, po ceni od 180 din/kg+PDV. Primetna je bila tražnja za prasadima, kao i za nazimicama u protekloj nedelji, što je dobar znak za stočarstvo u ovom momentu.

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - voće i povrće. Danas osveženje na domaćem tržištu u ponudi voća, pored jabuke aktivirala se i ponuda jagode, u šumadijskom okrugu,  po ceni od 200 din/kg+PDV, a od povrća se sve češće javlja pored zelene salate, krastavca, mladog luka i ponuda  tikvice, koja se nudi po ceni od 64,84 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - žitarice i uljarice. Kao i prethodnih dana potražnja za pšenicom ne jenjava. Cene pšenice u ponudi od 21,8-23,2 din/kg+PDV, dok je prijavljeno trgovanje pšenicom rod 2018., protein 13, po ceni od 23 din/kg+PDV. Zanimljivo je da cenea merkantilne pšenice ne pada bez obzira što se bližimo novom rodu.

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Suncokretova sačma danas se nudila u rasponu cena od 24,6-25 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,8-25 din/kg+PDV. Sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 24,6-24,8 din/kg+PDV. Sačma u somboru i danas se nudila po ceni od 24,8 din/kg+PDV. Danas je bilo interesovanja za suncokretovom sačmom ali bez konačnog trgovanja i dogovora.

Osvrt na tržište za 08.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 08.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 08.05.2019. - voće i povrće. Danas na domaćem tržištu preko sistema Info Tim Logistika je zabeležena ponuda povrtarskih kultura kao što su zelena salata, po ceni od 30 din/veza+PDV, španat se nudio po ceni od 90 din/kg+PDV, mladi luk se nudio po ceni od 28 din/veza+PDV, dok je od voća nuđena jabuka konzumna po ceni od 25 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 08.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.05.2019. - žitarice i uljarice. Tržište merkantilnim kukuruzom i dalje ima trend pada cene. Danas je kukuruzom trgovano po cenama od 14,9-15,1 din/kg+PDV. Ponuda je veća od potražnje. Cena kukuruza na CPT luka je 15,4 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - voće i povrće. Od povrća smo imali u ponudi kupus, po ceni od 36,36 din/kg+PDV. Pojačana je tražnja za kupusom, mladim krompirićima i krastavcem salatarom. 

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - žitarice i uljarice. Već drugi dan je pojačana potražnja za merkantilnom pšenicom svih kategorija. Ponuda izostaje i ne prati potrebe kupaca. Danas je trgovano pšenicom protein 12% po ceni od 22,1 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali nazimice za priplod, po ceni od 30000 din/kom+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 240 din/kg+PDV, kao i prasad sa mini farme, po cenama od 230-250 din/kg+PDV. Tovljenici sa farme su se nudili po cenama od 155-165 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farmi po cenama 150-155 din/kg+PDV, dok se tovljenici iz otkupa nudili po cenama 120,37-140 din/kg+PDV.