Osvrt na tržište za 20.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - žitarice i uljarice. Soja zrno se danas nudila u rasponu cena 35,5-36,5 din/kg+PDV i beležili smo ponudu na 35,1 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Konkretni kupac-prerađivač imao je potrebe za 5-10t soje za danas, ali za tako malu količinu ponuđači nisu hteli da ostavljaju ponudu. Ponuđači su stava da oglase jaču cenu u ponudi, pa da svakako ostavljaju prostor za pregovaranje. Nekih skorijih najava oko izvoza još uvek nema.

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu aktivnija  ponuda od tražnje za sve kategorije stoke. Ponuda bikova Simental danas se kretala po ceni od 236,58 din/kg+PDV, bikovi Holštajn nudili su se po 215 din/kg+PDV,  jagnjad su nuđena po ceni od 259-296 din/kg+PDV, ovce za klanje su nuđene po ceni od 120-138 din/kg+PDV, dok je ponuda svinja farmskih bila od 150-155 din/kg+PDV, a svinje mini farma se nude po ceni od 145 din/kg+PDV, uz saznanja na terenu da se tovne svinje od strane prerađivaća plaćaju i manje, na odloženo, smanjena je tražnja.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,55-25 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,8 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,9-25 din/kg+PDV. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,55-24,9 din/kg+PDV. Cena suncokretove sačme na milanskoj berzi nepromenjena je još od 23.04. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu Šid po ceni od 24,55 din/kg+PDV. Početak ove nedelje obeležavamo raznovrsnom ponudom suncokretove sačme, koja je dominirala tokom čitave nedelje. Interesovanje za ovom komponentom kao i kod sojine sačme, manje je u odnosu na količinu ponuđene robe.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - sojina sačma. U nedelji između 13.05. i 17.05.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 41,5-42 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se tokom nedelje po ceni od 41,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 41,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 42 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu se tokom ove nedelje nudila se u zavisnosti od procenta proteina, od ponuda beležimo sojinu sačmu sa 44,46 i 48% proteina, sojina sačma sa 44%proteina nudila se po ceni od 42 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu tokom nedelje nudila se po ceni od 42 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu, od ponedeljka 20.05. očekujemo i prve operatvne količine i ponude za sojinu sačmu iz prerade u Zrenjaninu. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizaciju za sojinu sačmu u Šidu po ceni od 41,5 din/kg+PDV. Cena sojine sačme, tokom ove nedelje beleži trend porasta cene na čikaškoj berzi, dok je na milanskoj berzi i dalje zastupljen trend pada cene sojine sačme. Interesovanje za oviom komponentom i dalje je manje u odnosu na ponudu.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - repromaterijal

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - repromaterijal

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - repromaterijal. Ovu nedelju je svakako okarakterisala velika količina padavina. Većina naših saradnika iskoristilo je priliku da loše vreme bude prisutan na Poljoprivrednom sajmu. Ovakva situacija je doprinela da se prskanje odloži na neko vreme. Postoje interesovanja oko sredstava za zaštitu bilja za posejani kukuruz, suncokret.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - ječam. Ječam se ove nedelje nudio u rasponu cena 20,5-21,3 din/kg+PDV. I na tome se zadržalo-samo na ponuđenim cenama. Po rečima kupaca, nisu bili zainteresovani da trguju ovom robom.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - soja zrno. Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudila po ceni od 35,3-37 din/kg+PDV. Počeli smo nedelju sa najjačim cenama u ponudi, da bi do kraja nedelje beležili konstantan pad. Razlog pada cena bila je tražnja koja je bila slaba. Kupci su već na početku nedelje definisala cenu ispod koje ne mogu da plate soju, a to je do 35 din/kg+PDV. Na kraju nedelje tj. u petak beležili smo trgovanje za ovom robom na cenu od 35,3 din/kg+PDV za nekih 30t na paritetu Južne Bačke.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - stočno brašno. I tokom ove nedelje je beležen rast cene pšeničnog stočnog brašna. Smanjen obim meljave i remont mlinova u ovom periodu, doveo je do manjka operativne robe. Potražnja je pojačana a cene u trgovanju su svakodnevno rasle. Na početku nedelje na terenu se, kako saznajemo, trgovalo po cenama od 16,4-16,5 din/kg+PDV, da bi na samom kraju nedelje bilo prijavljeno trgovanje po ceni od 17 din/kg+PDV. 

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - pšenica. Bez obzira što se bližimo žetvi novog roda pšenice, ponuda merkantilne pšenice rod 2018. je slaba. Cene pšenice su na domaćem tržištu visoke i nekonkurentne za izvoz u okruženje. Tražnja za pšenicom je veća od ponude. Traži se pšenica na svim paritetima, uglavnom mlinskog kvaliteta. Osim slabe ponude, cena pšenice se kretala od 22-23,5 din/kg+PDV, a visoke cene pšenice za ovo doba godine, su tema razgovora.