Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - ječam. Trend kretanja cena u ponudi za ječam bio je 23-23,5 din/kg+PDV. Kako su dani u nedelji odmicali, povećavala se ponuda gotovo sa svih pariteta. S tim u vezi, kupci su taktizirali i cekali stabilizaciju cene. Kako saznajemo sa terena neka ostvarena trgovanja za ječam beležila su se na nivou cena 22,5-22,6 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - soja zrno . Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudilo u rasponu cena 38-39.5din/kg+PDV. Što se tiče trenda kretanja cena u toku ove nedelje bio je silaznog trenda kako se bližio kraj nedelje. Kako smo dobijali povratne informacije sa terena na početku nedelje beležene su realizacije soje od 38.5din/kg+PDV, a kako se približavao kraj nedelje cena je bila u padu i realizacije su beležene na cenu od 38.1-38.15din/kg+PDV. Obim trgovanja je zanemarljiv, jer se radilo o manjim količinama. Kako saznajemo kupci svih profila su izvan nabavke, pre svega mislimo na preradjivače i izvoznike.

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - subvencije i regulative. Nedelja za nama je bila prlično dinamična kada su subvencije i regulative u pitanju. Takav trend je bio za očekivati, pošto se nalazimo u delu godine kada se započinju novi planovi i projekti.

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stoka. U nedelji za nama je cena krupne stoke imala opadajući trend, pa su se tako bikovi Holštajn nudili po ceni od 220-232 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 230-253 din/kg+PDV. Smanjeno interesovanje je dovelo do pada cena, a tendencija rasta se očekuje kada bude krenuo izvoz goveđeg mesa za Tursku.  Prasadi je skočila cena u svim kategorijama. Obzirom da ulazimo u deo godine kada se tovilišta pune radi daljeg tova. Tako su se farmska prasad su se nudila po cenama od 270-285 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama od 200-210 din/kg+PDV, dok je cena prasadi sa mini farme bila niža nego prošle nedelje i kretala se od  200-241 din/kg+PDV.  Razmatra se potpuno ukidanje vakcinacije prasadi protiv klasične kuge, što bi bio još jedan korak ka izvozu tovljenika u zemlje EU. Kada će Srbija dobiti mogućnost da izvozi svinjsko meso u EU nakon sticanja statusa zemlje slobodne od klasične kuge svinja, zavisi od ispunjavanja svih potrebnih uslova koji ne podrazumevaju samo prestanak vakcinacije, već i od niza dijagnostičkih i drugih metoda ispitivanja koje se moraju sprovesti kako bi se sa sigurnošću moglo potvrditi da virusa klasične kuge svinja nema. Cena svinja stagnira i ove nedelje, pa su se farmske svinje nudile po cenama od 130-135 din/kg+PDV, svinje  iz otkupa po ceni od 120-130 din/kg+PDV, a svinje sa mini farmi po cenama od 125-137 din/kg+PDV. Ponuda je usaglašena sa tražnjom i nema nagoveštaja da će cena drastično otići gore u nekom bliskom periodu.