Osvrt na tržište za 18.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - žitarice i uljarice. Za prvi radni dan u nedelji, ponuda kukuruza zadovoljavajuća. Potražnja na paritetu Bačke je pojačana. Što se cena tiče raspon ponuđenih cena je 15.5-16.1din/kg+PDV, za prirodno suv,srps, kukuruz do 16%vlage je ponuđen od 15.3-15.4din/kg+PDV, gde je prijavljeno trgovanje po ceni od 15.3din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - voće i povrće. Danas na domaćem tržištu prisutna ponuda zelene salate od povrća , po ceni od 23.15din/kom+pdv, a stižu i prve ponude kupusa i paprike roge  sa područja južnobačkog okruga.

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponude za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.6din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.5-22.7din/kg+PDV, dok se sačma Dijamant sa lagera u Kuli danas nudila po ceni od 22din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - subvencije i regulative. Garancijski fond AP Vojvodine je raspisao dva nova konkursa: 1.  KONKURS za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavku prateće opreme

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - pšenica. Stanje na tržištu ove merkantilne robe je već izvesno vreme nepromenjeno. Ponuda se pojačava a većih kupaca još uvek nema u najavi. Izvoznici u zemlje u okruženju, nisu konkurentni sa cenom, i roba se isporučuje u malom obimu. Cene u ponudi su svakako u stagnaciji i u zavisnosti od kvaliteta se kretala od 21-23 din/kg+PDV, ali i to nije dovelo do većeg obima trgovanja. I na međunarodnom tržištu se tokom ove nedelje u odnosu na prošlu, beleži blagi pad cene.

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - kukuruz. Stanje na tržištu ove merkantilne robe je već izvesno vreme nepromenjeno. Ponuda se pojačava a većih kupaca još uvek nema u najavi. Izvoznici u zemlje u okruženju, nisu konkurentni sa cenom, i roba se isporučuje u malom obimu. Cene u ponudi su svakako u stagnaciji i u zavisnosti od kvaliteta se kretala od 21-23din/kg+PDV, ali i to nije dovelo do većeg obima trgovanja. I na međunarodnom tržištu se tokom ove nedelje u odnosu na prošlu, beleži blagi pad cene.

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - subvencije i regulative . Republika Srbija RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE. Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu.  

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 22.3-23din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 22.3-22.4din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.6-23din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu nuđena je po ceni od 22.8din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4-22.7din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Na milanskoj berzi beležimo tendenciju pada cene suncokretove sačme kao i u prethodnom periodu. Kako saznajemo na terenu, tokom nedelje radila se sačma u Zrenjaninu po ceni od 22.5din/kg+PDV. U Zrenjaninu trenutno nema operativne robe. Ponuđači su pred sam kraj nedelje podigli cene suncokretove sačme usled nedostatka ponude sačme u Zrenjaninu, čak su i povlačili ponude odlagali prodaju za sledeću nedelju u nadi da će cena biti veća.

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - sojina sačma. U nedelji između 11.03. i 15.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43-44.5din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43.3-44din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43.2-44.5din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43.3-43.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Vitalu po ceni od 43-43.5din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu i tokom ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43.5din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Na milanskoj berzi beležimo trend pada cene sojine sačme kao i tokom prethodne dve nedelje. I tokom ove nedelje ko i u predhodnom poreodu povećana je ponuda sojine sačme, interesovanje za kupovinom je malo. Kupci se nadaju nižim cenama ove komponente zbog pada cene sojinog zrna u predhodne dve nedelje.