Konsultantska firma IPARD PROJECT TEAM DOO Novi Sad sa firmom DATRA DOO iz Sofije bila je inicijator i organizator događaja Izazovi i mogućnosti prilagođavanja u prehrambenoj industriji Republike Srbije prema svetskim trendovima i tradicijama EU kroz najnoviji tehnološki razvoj, dok je Info Tim Logistika i ovog puta pružio podršku u logističkom delu organizacije skupa.

Konsultantska firma IPARD PROJECT TEAM DOO Novi Sad sa firmom DATRA DOO iz Sofije bila je inicijator i organizator događaja Izazovi i mogućnosti prilagođavanja u prehrambenoj industriji Republike Srbije prema svetskim trendovima i tradicijama EU kroz najnoviji tehnološki razvoj, dok je Info Tim Logistika i ovog puta pružio podršku u logističkom delu organizacije skupa.

Konsultantska firma IPARD PROJECT TEAM DOO Novi Sad sa firmom DATRA DOO iz Sofije bila je inicijator i organizator događaja Izazovi i mogućnosti prilagođavanja u prehrambenoj industriji Republike Srbije prema svetskim trendovima i tradicijama EU kroz najnoviji tehnološki razvoj, dok je Info Tim Logistika i ovog puta pružio podršku u logističkom delu organizacije skupa.

Osvrt na tržište za 13.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 13.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 13.03.2019. - žitarice i uljarice. Danas je prijavljeno trgovanje prirodno suvog kukuruza do 16%vlage po ceni od 15,2 din/kg+PDV, ali kako saznajemo na terenu po ovoj ceni je istrgovan i kukuruz SRPS kvaliteta. Cene u ponudi danas ne prelaze 15,3 din/kg+PDV, ali se takođe mnogi ponuđači danas nisu oglasili ponudom. Potražnja je prisutna na svim paritetima.

Osvrt na tržište za 13.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kao što ste već navikli, sredinom nedelje je ponuda stoke najbogatija. Tako su se jagnjad nudila po ceni od 285 din/kg+PDV, krmače za klanje po ceni od 115 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 220 din/kg+PDV, dok su se prasad sa mini farmi nudila po ceni od 231.5 din/kg+PDV.  Cena svinja i dalje stagnira, pa su se farmske svinje nudile po ceni od 130 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po ceni od 120-125 din/kg+PDV, a svinje sa mmini farmi po ceni od 130 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 12.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.03.2019. - žitarice i uljarice. Tržište merkantilnog kukuruza je danas bilo aktivno. Bolja ponuda ali i potražnja dovela je do trgovanja ovom robom po cenama od 15,1 din/kg+PDV za kukuruz prirodno suv, i 15,4 din/kg+PDV za veštački suv kukuruz. Cene u ponudi su se kretale od 15-16 din/kg+PDV u zavisnosti od vlage i načina sušenja. Trend kretanja cene ove robe i dalje će zavisiti od potražnje, ali i cene na FOB-u.

Osvrt na tržište za 12.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo imali prijavljene realizacije za tovne svinje farma po ceni od 128-130 din/kg+PDV i to za odloženo plaćanje. Tovne svinje mini farma kako saznajemo na terenu danas su dogovarane po ceni od 123-125 din/kg+PDV. Takođe, od informacija sa terena danas imamo i prijavljenu realizaciju za prasad iz otkupa i to po ceni od 203-213 din/kg+PDV. Ponuđači su se nadali višim cenama stoke u ovoj nedelji, međutim do porasta cena ipak nije došlo. Trgovanje stokom u ovoj nedelji odaje utisak da se probudilo interesovanje za tovljenicima kao i prasadima, ali da nakupci mogu da obezbede samo prošlonedeljne cene prilikom dogovora.

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - subvencije i regulative. Republika Srbija RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali prasad sa farme, po ceni od 275 din/kg+PDV, tovne svinje farmske, po ceni od 130-135 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po ceni od 125 din/kg+PDV. Videćemo da li će doći do porasta cena tovljenika u ovoj nedelji. 

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - žitarice i uljarice. Slaba ponuda merkantilnog kukuruza je obeležila prvi radni dan u nedelji. Cene u ponudi od 15,3-15,9 din/kg+PDV, ali bez prijavljenog trgovanja. Potražnja je na pojedinim paritetima pojačana. Tokom prošle nedelje na FOB-u je beležen pad cene kukuruza.

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - voće i povrće. U toku ove nedelje pratili smo trend kretanja cena za šargarepu. Sa različitih pariteta nudila se u rasponu cena 35-43,84 din/kg+PDV. Počelo je interesovanje za zelenom salatom. Većina ponuđača kaže da će operativne količine biti tek za 15ak dana, raspon cena 23,15-32,41 din/kom+PDV. Po rečima povrtara  u toku je setva krastavca i paradajza. Od voća se nudila jabuka industrijska po ceni od 18,52 din/kg+PDV. Zlatni delišes po ceni od 37,04 din/kg+PDV