Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - veštačko đubrivo. Koji je trend cena đubriva u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - soja zrno. Kako se kreće cena sojinog zrna tokom žetve? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - suncokretova sačma. Koji je razlog povećanoj tražnji za suncokretovom sačmom krajem nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - kukuruz. Šta je uzrokovalo trend ratsa cene kukruuza krajem nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - suncokret. Koliko je interesovanje za suncokretom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - sojina sačma. Kada se očekuju veće operativne količine sojine sačme od nove prerade? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - stoka. Koji je trend cene tovljenika u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 23.09.-27.09.2019. - subvencije i regulative. Nedelju za nama je obeležilo raspisivanje IPARD poziva. Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 26.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koju cenu su dostizali tovljenici na tržištu krajem nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.