Osvrt na tržište za 19.09.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 19.09.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 19.09.2019. - voće i povrće. Koji je trend cene krompira, a koji crnog luka? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 19.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Do kada će se primati prijave za razmenu junadi za merkantilni kukuruz sa Republičkim robnim rezervama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - voće i povrće. Koju cenu može postići šargarepa u izvozu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - žitarice i uljarice. Po kojim cenama su bila prva tgovanja sojom novog roda? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena svinja i dalje stagnira, šta se očekuje u narednom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - voće i povrće. Kolika je potražnja za karfiolom u ovom momentu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - žitarice i uljarice. Koliko cena novog roda kukuruza zavisi od trenutne količine na tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U kojim uljarama i po kojim cenama se nudi sojina sačma iz nove prerade? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.09.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 16.09.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 16.09.2019. - voće i povrće. Po kojoj ceni se nudi industrijska jabuka? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.