Osvrt na tržište za 26.05.2020.- žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.05.2020.- žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.05.2020.- žitarice i uljarice. Koliko je interesovanje za pšenicom pred samu žetvu novog roda? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 26.05.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.05.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.05.2020. - subvencije i regulative. Kada se može očekivati raspisivanje IPARD poziva koji je namenjen seoskom turizmu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 26.05.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.05.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.05.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakvo je interesovanje za jagnjadima na samom početku nove nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.05.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.05.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.05.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kolike su prelazne količine suncokretove sačme do nove prerade ove uljarice? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.05.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.05.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.05.2020. - žitarice i uljarice. Kako je oglašavana ponuda kukuruza na samom početku nove nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.05.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.05.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.05.2020. - subvencije i regulative. Kakvih izmena ima u konkursima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - pšenica. Koja dešavanja su bila interesantna u vezi pšenice? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - kukuruz. Koje količine kukuruza su bile u oglašenim ponudama u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - suncokretova sačma. Kako se kretala suncokretova sačma na milanskoj berzi u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.