Osvrt na tržište za 21.04.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 21.04.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 21.04.2021.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržišt za 20.04.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržišt za 20.04.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržišt za 20.04.2021.-voće i povrće, ponuda jabuke i promene oglašenih cena.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 20.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, oglašene cene stoke u toku dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 20.04.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.04.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.04.2021.-žitarice i uljarice, kakvi su pregovori za soju zrno?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržišt za 20.04.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržišt za 20.04.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržišt za 20.04.2021.-subvencije i regulative,Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-voće i povrće, za kojim voćem je aktuelna tražnja?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, kakav je odnos ponude i tražnje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-žitarice i uljarice, kakvi su pregovori na početku nedelje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.04.2021.-subvencije i regulative-Zaključak kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama IPARD II Programa za Republike Srbije u periodu od 2014–2020. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.