Osvrt na tržište za 11.08.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.08.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.08.2021.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, oglašene cene za danas.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-žitarice i uljarice, današnji dogovori oko pšenice.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-voće i povrće, da li je cena kupine dostigla istorijski maksimum?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.08.2021.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.08.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.08.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.08.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, operativne količine sačmi.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.08.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.08.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.08.2021.-žitarice i uljarice, oglašene cene za početak radne nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.08.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.08.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.08.2021.-voće i povrće, ponuda voća tokom dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.08.-06.08.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.08.-06.08.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.08.-06.08.2021.-stočno brašno, šta smo beležili tokom nedelje za ovu komponentu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.