Osvrt na tržište za 19.10.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 19.10.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 19.10.2021.-voće i povrće, ponuda povrća i oglašene cene.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 19.10.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.10.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.10.2021.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-žitarice i uljarice, pregovori za soju zrno, na samom početku nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-voće i povrće, koje ponude beležimo, početkom nedelje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, oglašene cene za bikove.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.10.2021.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-sojina sačma, oglašene cene za ovu komponentu.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-suncokretova sačma, dogovori tokom nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-suncokret, ima li i dalje interesovanja za ovom uljaricom?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.