Osvrt na tržište za 12.10.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.10.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.10.2021.-žitarice i uljarice, dogovori oko pšenice.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, šta se očekjue za sojinu sačmu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-žitarice i uljarice, otkup kukuruza.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-voće i povrće, oglašene cene konzumnih jabuka za danas.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.10.2021.-subvencije i regulative.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-suncokretova sačma, kakva nivo oglašenih cena beležimo za ovu komponentu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-sojina sačma, manja prerada tokom nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-stočno brašno, koje su oglašene cene za ovu komponentu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-ječam, malo operativnih količina.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.