Osvrt na tržište za 13.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, pasivna tražnja.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 13.09.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 13.09.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 13.09.2021.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-suncokret, koje su oglašene cene tokom nedelje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-veštačko đubrivo, veliko interesovanje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-ječam, bez većih aktivnosti na tržištu.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-stočno brašno, šta se postizalo u pregovorima za ovu komponentu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-suncokretova sačma, nova prerada u ponudi.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-sojina sačma, bez izraženije tražnje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-pšenica, raspon oglašenih cena u nedelji koja je za nama.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.