Osvrt na tržište za 09.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka,tražnja veoma slaba ?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 09.08.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 09.08.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 09.08.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 08.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka,jače cene u ponudi?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 08.08.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.08.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.08.2022.-žitarice i uljarice, bez većeg dešavanja?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 08.08.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.08.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.08.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Izveštaj FAO o globalnom padu cena

Izveštaj FAO o globalnom padu cena

Izveštaj FAO o globalnom padu cena-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 01.08-05.08.2022.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.08-05.08.2022.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.08-05.08.2022.-suncokretova sačma, malo interesovanje kupaca?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 01.08-05.08.2022.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.08-05.08.2022.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.08-05.08.2022.-sojina sačma, primetan trend rasta?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 01.08.-05.08.2022.-veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 01.08.-05.08.2022.-veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 01.08.-05.08.2022.-veštačko đubrivo, nestabilne cene?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani