Osvrt na tržište za 29.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoku-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 29.08.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.08.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.08.2022.-žitarice i uljarice-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 29.08.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 29.08.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 29.08.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 22.08.-26.08.2022.-soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 22.08.-26.08.2022.-soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 22.08.-26.08.2022.-soja zrno, jača dinamika?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 22.08.-26.08.2022.-veštačko đubrivo i semenska roba

Osvrt na nedelju iza nas 22.08.-26.08.2022.-veštačko đubrivo i semenska roba

Osvrt na nedelju iza nas 22.08.-26.08.2022.-veštačko đubrivo i semenska roba-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 22.08.-26.08.2022.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 22.08.-26.08.2022.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 22.08.-26.08.2022.-stočno brašno, krajnji dogovori su ostvareni?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 22.08-26.08.2022.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 22.08-26.08.2022.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 22.08-26.08.2022.-sojina sačma,blaži trend rasta?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 22.08-26.08.2022.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 22.08-26.08.2022.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 22.08-26.08.2022.-suncokretova sačma, dominantnija  je ponuda?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 22.08-26.08.2022.-suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 22.08-26.08.2022.-suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 22.08-26.08.2022.-suncokret,doneta uredba?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani