Osvrt na tržište za 26.12.2022.-komponente za stočnu hranu

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-komponente za stočnu hranu

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-komponente za stočnu hranu, tražnje su pasivne?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-žitarice i uljarice, bez bitnijih promena?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-stoka

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-stoka

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-stoka, nismo beležili pregovore?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-mineralno đubrivo

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-mineralno đubrivo

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-mineralno đubrivo -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.12.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-ječam,mirno i pasivno ?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-brašno

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-brašno

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-brašno-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-stočno brašno-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 19.12.-23.12.2022.-pšenica,pasivno tržište ?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani