Osvrt na tržište za 19.12.2022.-komponente za stočnu hranu

Osvrt na tržište za 19.12.2022.-komponente za stočnu hranu

Osvrt na tržište za 19.12.2022.-komponente za stočnu hranu, ponuđene manje količine ?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 19.12.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.12.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.12.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-ječam,trend blažeg pada?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-suncokretova sačma sačma

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-suncokretova sačma sačma

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-suncokretova sačma sačma,aktivnija ponuda od tražnje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-sojina sačma, male  količine se prometuju?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-brašno

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-brašno

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-brašno-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-stočno brašno-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-pšenica,slab izvoz?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 12.12.-16.12.2022.-kukuruz, ponuda je veća u odnosu na potražnju?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani