Osvrt na tržište za 12.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka, oglašene cene?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.01.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.01.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.01.2022.-žitarice i uljarice, odnos ponude i potražnje je prilično ujednačen?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.01.2022.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.01.2022.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.01.2022.-voće i povrće, dosta ponuda tokom dana?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka, slaba je potražnja?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.01.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.01.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.01.2022.-žitarice i uljarice, kupci su više aktivni oko nabavke?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.01.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka, nivo cena?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.01.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.01.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.01.2022.-žitarice i uljarice, skromna ponuda robe na tržištu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.01.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.01.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.01.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.