Osvrt na tržište za 22.06.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 22.06.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 22.06.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 22.06.2022.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 22.06.2022.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 22.06.2022.-voće i povrće-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 21.06.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.06.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.06.2022.-žitarice i uljarice,kupci se snalaze ?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 21.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka,obaranje cena u ponudi ?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 20.06.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.06.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.06.2022.-žitarice i uljarice,bez većih pomeranja ?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 20.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka, uglavnom bez naznačenih cena?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 20.06.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.06.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.06.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 13.06.-17.06.2022.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 13.06.-17.06.2022.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 13.06.-17.06.2022.-ječam, slabiji kvalitet?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na nedelju iza nas 13.06-17.06.2022.-kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 13.06-17.06.2022.-kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 13.06-17.06.2022.-kukuruz, veća ponuda u odnosu na potražnju?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani