Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - suncokret. Žetva suncokreta je već počela u nekim delovima Banata i Bačke. U pitanju su sorte suncokreta ranije faze zrenja. Prinosi nisu loši, kao ni sam kvalitet robe.  Samim tim je krenulo i jako veliko interesovanje za uslovima otkupa ove uljarice. Tako se po terenu govori o nekoj konačnoj ceni od 265-270e/t+PDV, odnosno oko 35din/kg sa uračunatim PDV-om. Sa druge strane, jedna od uljara je izašla sa akontnom ceom od 23.6din/kg+PDV, ali prema svojim otkupljivačima. Kada su ostale uljare u pitanju, očekuje se ponedeljak, kada su same uljare najavile da će izaći sa uslovima otkupa. 

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - subvencije i regulative. Nedelja za nama je bila prilično mirna kada su subvencije i regulative u pitanju.  07.08.2018. - Ministarstvo poljoprivrede donelo je NACIONALNI PROGRAM RURALNOG RAZVOJA OD 2018. DO 2020. GODINE. Takođe je Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA.

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - pšenica. Velika potražnja za merkantilnom pšenicom uslovila je skok cene u trgovanju tako da su najniže beležene cene za srps kvalitet od 17.5-17.6din/kg+PDV. Za pšenicu sa boljim parametrima, kako saznajemo od saradnika, mogla se postići i cena od 18-18.2din/kg+PDV. Aktivni su podjednako i izvoznici i mlinska industrija.

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - veštačko đubrivo. Tokom naredne nedelje očekujemo bolju ponudu sezonskog đubriva. Kao što smo i ranije komentarisali cene đubriva za nastupajuću sezonu su dosta veće u odnosu na prolećnu sezonu.

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - kukuruz. Stanje tržišta merkantilnog kukuruza je tokom cele nedelje bilo bez velikih promena. Ponuda robe u odnosu na potražnju je bila velika što je uslovilo trgovanje manjim količinama robe. Cene u trgovanju koje su postignute su 15.8-15.9din/kg+PDV, što je ipak blagi porast u odnosu na prošlu nedelju. Ponuda kukuruza na zeleno je tokom ove nedelje po ceni od 15.5+PDV. Terminske cene za kukuruz rod 2018 su takođe tema koja je interesovala i kupce i proizvođače.

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - stočno brašno. Tokom nedelje je došlo do korekcije cena od strane proizvođača. Cene u ponudi su se kretale od 12-13din/kg+PDV da bi pred kraje nedelje imali ponude stočnog brašna i po 11.8din/kg+PDV za uvrećanu robu. Cene koje su u prodaji postignute, kako saznajemo od korisnika, su 12din/kg+PDV, ali sa tendencijom pada.

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - soja zrno. Preko sistema Info Tim Logistika, tokom prethodne nedelje ispraćen prilično pasivan tok i odnos ponude i tražnje za soja zrnom, roda 2017, koji se nudio u rasponu cena od 37-38din/kg+PDV. Više interesovanja je iskazano za događanja oko merkantilne soje zrna rod 2018, po pitanju terminskih ugovora koji se dešavaju na terenu. Saznanja usmena od naših saradnika i korisnika usluga su bila da su se cene za terminske ugovore za soju zrno rod 2018. bile u intervalu 315-324e/t+PDV. Cena je rasla od početka prema kraju nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - stoka. Tokom nedelje koja je za nama, zabeležena je intenzivnija ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 155-170din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma u rasponu cena od 150-165din/kg+PDV, tovnih svinja iz otkupa po ceni od 140-145din/kg+PDV. Pokušaj prodavaca da podignu cenu ponude za kategoriju svinja farmskih i mini farme, zbog zabrane uvoza usled pojave svinjske kuge u okruženju, nije rezultirala realizacijom po tim željenim višim cenama. Zabeležili smo prodaju tovnih svinja farmskih po ceni od 160din/kg+PDV, u južnobanatskom opkrugu, dok na terenu dolazimo do informacija da su mesnice u niškom okrugu plaćale tovne svinje mini farma 155din/kg+PDV, a tovne svinje otkup po ceni od 145din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.08.-10.08.2018. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 23.6-24.5din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant sa lagera u Novom Sadu i Kuli kretale su se u rasponu cena od 23.6-24din/kg+PDV/, dok je ponuđena cena za Dijamantovu sačmu sa lagera u Zrenjaninu ponuđena po ceni od 24.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Obzirom da je žetva suncokreta počela, počela je i aktivnija ponuda suncokretove sačme sa preostalih lagera, takođe počelo je i interesovanje za uslove paritetne zamene merkantilnog suncokreta za suncokretovu sačmu, međutim, uslovi još uvek nisu izdefinisani.