Osvrt na trtžište za 03.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na trtžište za 03.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na trtžište za 03.07.2019. - voće i povrće. Danas dominira na domaćem tržištu ponuda povrća, te se krastavac nudi po ceni od 37,04 din/kg+PDV, paradajz po ceni od 55,55 din/kg+PDV, paprika zelena  se nudi po ceni od 90 din/kg+PDV, krompir crveni 10/1 se nudi po ceni od 27 din/kg+PDV, dok je od voća krenula i prva operativna ponuda kupine po ceni od 90 din/kg+PDV, a trgovanje sa trešnjom jenjava i cena na terenu je u padu po ceni od 170-210 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali tovljenike sa farmi, po ceni od 150 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farmi po ceni od 1450 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 135-145 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 330-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po ceni od 250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 200-220 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - voće i povrće. Tokom današnjeg dana od povrća smo u ponudi imali krompir beli on se nudio po ceni od 35 din/kg+PDV, krompir crveni se nudio po ceni od 35 din/kg+PDV, a sargarepa se danas nudila po ceni od 37 din/kg+PDV. Što se voća tiče i dalje je najinteresantnija i najzastupljenija ponuda kajsije i breskve. 

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - žitarice i uljarice. Ječam rod 2019. se nudio u rasponu cena 16,1-16,3 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena pregovori su bili na cenu 16-16,1 din/kg+PDV. Nešto sledeće što je aktuelno od ječma je cena u otkupu za pivarski ječam. Očekujemo zvaničnu cenu ovih dana.

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas veoma pasivno na domaćem tržištu u dogovorima o trgovanju sa svim kategorijama stoke. Imali smo ponudu bikova Simental po ceni od 230.55 din/kg+PDV, dok su dogovori na terenu u mačvanskom okrugu bili znatno niži, po ceni od 220 din/kg sa PDV-om, prasad farmska su nuđena po ceni od 330 din/kg+PDV, tovne svinje mini farma su nuđene po ceni od 140 din/kg+PDV, dok su klanice na terenu ovu kategoriju plaćale 140-145din/kg sa PDV-om.

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - voće i povrće. Dan za nama je karakterističan po obimnijoj i raznovrsnoj ponudi povrća, te se luk crni nudi po ceni od 40 din/kg+PDV, praziluk se nudi po ceni od  100 din/kg+PDV, peršun se nudi po ceni od 500-600 din/kg+PDV, celer se nudi po ceni od 400 din/kg+PDV, blitva se nudi po ceni od 25 din/veza+PDV, šargarepa se nudi po ceni od 40din/vezi+PDV. Tražene kulture su kupus, šargarepa, peršun, dok je od voća najzastupljenija ponuda kajsije i breskve.

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - subvencije i regulative. Grad Novi Sad raspisao je JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Osvrt na tržište za 01.07.2019. -  žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - žitarice i uljarice. Ječam rod 2019. se nudio po ceni od 16,1-16,3 din/kg+PDV. Za danas smo beležili realizaciju na cenu od 16,1 din/kg+PDV za 100t na paritetu Severnog Banata. Kao što smo i očekivali povećavaju se operativne količine u ponudi, ponuda ima skoro sa svih pariteta, tako da očekujemo da se jasnije i izdefinišu cene u trgovanju.

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Ova nedelja počinje bez značajne promene kada su cene sačmi u pitanju. Od sojinih sačmi danas, u ponudi smo imali domaću sojinu sačmu u Bečeju po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Takoše, sojina sačma u Obrenovcu i dalje se nudi po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Sačma u Somboru danas u ponudi u rasponu cena od 42-42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu danas se nudila po ceni od 42 din/kg+PDV. Danas nije bilo prijavljenih realizacija za sojinu sačmu kao ni konkretnog raspitivanja.