Osvrt na tržište za 13.05.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 13.05.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 13.05.2020. - žitarice i uljarice. Koje su potrebe za sojom radi prerade u ovom momentu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.05.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.05.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.05.2020. - žitarice i uljarice. Kolika je potreba za pšenicom na tržištu u ovom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.05.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.05.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.05.2020. - žitarice i uljarice. Kakva je bila oglašena ponuda kukuruza na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Velike zalihe lanjske pšenice opterećuju novi rod

Velike zalihe lanjske pšenice opterećuju novi rod

Velike zalihe lanjske pšenice opterećuju novi rod

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-pšenica, da li je bilo kupaca za pšenicu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-kukuruz, na kojim lokacijama se sve nudio kukuruz? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-ječam, koje cene su oglašivali naši saradnici? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-soja

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-soja

Osvrt na nedelju iza nas 04.05.-08.05.2020.-soja, u kom pravcu ide cena soje u ovoj nedelji? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 07.05.2020.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.05.2020.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.05.2020.-žitarice i uljarice, Koja cena je bila u ponudi za pšenicu?Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.