Osvrt na tržište za 08.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - žitarice i uljarice. Nevreme i olujna kiša koja je juče zahvatila veliki deo Srbije, ponovo je prekinula žetvu ovogodišnjeg roda. Proizvođači strahuju da će ove kiše sprati i onako slab hektolitar. Na pojedinim paritetima ima i polegle pšenice, ali se proizvođači nadaju da neće imati veće štete. Merkantilna pšenica rod 2019., u zavisnosti od kvaliteta, je danas ponuđena po cenama od 17,5-19 din/kg+PDV. Nije bilo prijavljenog trgovanja. JEČAM 

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - pšenica. Žetva pšenice rod 2019., je na pojedinim paritetima u jeku, a s druge strane, negde tek najavljuju početak žetve. Kako saznajemo od naših saradnika, hektolitarska masa i ove godine jako varira, tako da su na prijemu imali pšenicu sa 65hl, pa sve do 82hl. Ipak očekuje se da će sledeće količine, koje svakodnevno pristižu u silose i skladišta biti boljeg kvaliteta. Ostali parametri, poput proteina i glutena su dosta dobri. Takođe, prinos je neujednačen, i varira od velikih podbačaja do prosečnih prinosa. Što se tiče cena u otkupu, uglavnom se i dalje kreću od 16,5-17 din/kg sa PDV-om, koja se spominje i kao akontna cena. Tokom nedelje dobili smo i prve količine operativne robe za prodaju na tržištu, a cene u ponudi su se kretale od 17,4-20din/kg+PDV. Prijavljeno je trgovanje, merkantilne pšenice rod 2019, po ceni od 17,4-18 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - uljana repica. Uljana repica se takođe aktivno prati od strane naših korisnika. Operativne količine su se nudile i preko našeg sistema i to u rasponu cena 38,5-39 din/kg+PDV. Još uvek nije bilo zabeleženo trgovanje na "slobodno". Po rečima poljoprivrednih proizvođača, predavali su količine u otkupu, gde su se uslovi razlikovali od jednog do drugog otkupnog mesta. Priča se o akotnim cenama. I do kraja nedelje beleži se pad cene u otkupu, iako kvalitet ove robe nije baš na zavidnom nivou.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - ječam. U većini krajeva, žetva ječma se privodi kraju. Ponuđene cene bile su u rasponu cena 15,8-16,3 din/kg+PDV. Ječmom se trgovalo u rasponu cena od 15,8-16,1 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena, kupci su najviše pažnje obraćali na procenat proteina u ječmu što je svakako uticalo i na definisanje cena u trgovanju. Na samom kraju nedelje, jedan od najvećih otkupljivača za pivarski ječam saopštio je da ovogodišnja cena kilograma ozimog ječma utvrđena i da iznosi 18,6 din/kg+PDV prema onima sa kojima je ova fabrika ugovorila proizvodnju, odnosno potpisala ugovor.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - soja zrno. Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudila po ceni od 37,1-37,5 din/kg+PDV. Na sredini radne nedelje beležili smo realizacije za soju zrno od 37,1 din/kg+PDV za 200t na paritetu Zapadne Bačke. Kako saznajemo sa terena sporadična tražnja za ovom robom nije previše uticalo na cenu u trgovanju. U razgovoru sa ponuđačima koji sve do sada čuvaju robu na lageru, stava su da će sačekati još malo, u nadi da će se cena "popraviti" u trgovanju.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - kukuruz. Karakteristika nedelje za nama, što se tržišta merkantilnog kukuruza tiče je slabija ponuda, ali i potražnja. Cene kukuruza u ponudi su se kretale od 15,45-16,2 din/kg+PDV, a prijavljena su trgovanja po cenama od 15,45-16 din/kg+PDV. Na samom kraju nedelje, pojačava se tražnja za ovom robom na paritetu južne Bačke i Banata. Kako saznajemo na terenu, cena kukuruza CPT luka je 16-16,1 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - žitarice i uljarice. Žetva pšenice je na pojedinim paritetima u jeku, dok na paritetu južnog Banta praktično nije ni počela. Kako saznajemo od naših saradnika, hektolitarska masa i ove godine jako varira, tako da su na prijemu imali i sa 65hl, pa sve do 82hl. Ostali parametri, poput proteina su dosta dobri. Takođe prinos po hektaru je neujednačen. Što se tiče cena u otkupu, uglavnom se i dalje kreću od 16,5-17 din/kg sa PDV-om, a često se spominje i kao akontna cena. Tržišno, danas je prijavljeno trgovanje merkantilne pšenice rod 2019, protein min 13, po ceni od 17,4 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - žitarice i uljarice. Uz otkup i prijem pšenice u silose i skladišta, prijavljena su i tržišna trgovanja merkantilne pšenice rod 2019. Istrgovana cena je 18 din/kg+PDV. Veliko je interesovanje za prinos ovogodišnje pšenice, kao i za kvalitet.

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - žitarice i uljarice. Ječam rod 2019. se nudio u rasponu cena 16,1-16,3 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena pregovori su bili na cenu 16-16,1 din/kg+PDV. Nešto sledeće što je aktuelno od ječma je cena u otkupu za pivarski ječam. Očekujemo zvaničnu cenu ovih dana.