Osvrt na tržište za 11.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.06.2019. - žitarice i uljarice. Cena merkantilnog kukuruza u ponudi i danas bez velikih promena, i kreće se u rasponu od 15,4-16,1 din/kg+PDV. Cena kukuruza na CPT luka, iznosi uglavnom, od 15,8-15,9 din/kg+PDV. Kupci i prodavci teže dolaze do dogovora i obim trgovanja je smanjen.

Osvrt na tržište za 10.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.06.2019. - žitarice i uljarice. Ponuda kukuruza za prvi radni dan u nedelji je dobra a cene u rasponu od 15,3-16,2 din/kg+PDV za prirodno suv, i 15,7-16,2 din/kg+PDV za veštački suv. Prijavljeno je trgovanje manjih količina prirodno suvog kukuruza po ceni od 15,6 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu, cena kukuruza na CPT luka je 15,8-15,9 din/kg, što je nešto niža cena u odnosu na prošlu nedelju.

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - pšenica. U zavisnosti od procenta proteina i ostalih parametara, merkantilna pšenica je i ove nedelje ponuđena u rasponu cena od 22-24 din/kg+PDV. Prijavljeno je trgovanje pšenicom (protein min 11) po ceni od 23 din/kg+PDV, i pšenica (protein min.12) po ceni od 23,7 din/kg+PDV. Potražnja od strane izvoznika za zemlje u okruženju izostaje zbog visoke cene, a mnogi domaći kupci, mlinovi, kalkulišu sa količinama do novog roda. Procenjuje se da li će česte i obimne kiše da se odraze na količine i kvalitet pšenice. 

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - kukuruz. I tokom ove nedelje na tržište je ponuđena veća količina merkantilnog kukuruza sa cenama u ponudi od 15,5-16,2 din/kg+PDV za prirodno suv, i 15,8-16,2 din/kg+PDV za veštački suv kukuruz. Obim trgovanja je manji, u odnosu na prošlu nedelju, a postignute cene u realizaciji za prirodno suv kukuruz su od 15,6-15,9 din/kg+PDV, a za veštački osušen je postignuta cena od 15,8 din/kg+PDV. Cene na CPT luka, koje su izvoznici bili spremni da plate su se kretale od 16-16,1 din/kg+PDV, da bi na samom kraju nedelje tu cenu pomerali na niže. Na globalnom tržištu beleži se trend pomeranja cene na više između ostalog zbog kašnjenja setve u Americi.

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - ječam. Sve više se priča o ječmu rod 2019. Kako saznajemo sa terena zbog loših vremenskih uslova, žetva ječma se prolongira za oko 20.jun, a na nekim paritetima i do kraja meseca. Što se tiče cena koje se očekuju u otkupu različite su u zavisnosti od pariteta.

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-07.06.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 03.06.-06.06.2019. - soja zrno. Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudila po ceni od 35,8-37 din/kg+PDV. Na početku nedelje beležili smo realizaciju za soju zrno od 36 din/kg+PDV na paritetu Srema, kako su dani odmicali u nedelji povećavala se tražnja i cena u realizaciji. Tako smo u drugoj polovini nedelje imali prijavljenu realizaciju na 36,2 din/kg+PDV za paritet Srema. Kupci su najviše bili skoncentrisani na paritete Bačke i Srema. Da sumiramo utisak nedelje: povećava se tražnja za sojom, ponuđači još uvek poprilično suzržani oko oglašavanja svoje robe u prodaju. Očekuje se i dalji rast cena, jer kako saznajemo sa terena trgovanje je već bilo na 36,5 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 06.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.06.2019. - žitarice i uljarice. Cena kukuruza u ponudi se kreće od 15,7-16 din/kg+PDV za prirodno suv, i 15,9-16,2 din/kg+PDV za veštački osušen kukuruz. Danas je na paritetu Srema istrgovana manja količina po ceni od 15,8 din/kg+PDV. Potražnja na tržištu je konstantna, ali i količina kukuruza u ponudi je velika.

Osvrt na tržište za 05.06.2019.- žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.06.2019.- žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.06.2019.- žitarice i uljarice. Soja zrno se nudila u rasponu cena 36-37 din/kg+PDV. Za danas smo beležili realizaciju soje zrna na cenu od 36,2 din/kg+PDV na paritetu Srema. To svakako ohrabruje ponuđače kako cena ide gore, pa čekaju i dalji rast cene. U planu je i izvoz 5000t sojinog zrna u Tursku, bez carine, pa će i to verovatno uticati na trend ove uljarice. 

Osvrt na tržište za 04.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.06.2019. - žitarice i uljarice. Kukuruz je danas ponuđen po cenama od 15,5-16,2 din/kg+PDV. Zvanično nije prijavljeno trgovanje ali, kako saznajemo od saradnika, na terenu se trgovalo po cenama od 15,5-15,7 din/kg+PDV. Možemo konstatovati da se danas manje trgovalo u odnosu na prethodne dane, između ostalog i zbog cene koju su kupci spremni da plate.