Osvrt na tržište za 04.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.06.2019. - žitarice i uljarice. Kukuruz je danas ponuđen po cenama od 15,5-16,2 din/kg+PDV. Zvanično nije prijavljeno trgovanje ali, kako saznajemo od saradnika, na terenu se trgovalo po cenama od 15,5-15,7 din/kg+PDV. Možemo konstatovati da se danas manje trgovalo u odnosu na prethodne dane, između ostalog i zbog cene koju su kupci spremni da plate.

Osvrt na tržište za 03.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.06.2019. - žitarice i uljarice. KUKURUZ Dobra ponuda kukuruza za početak radne nedelje. Cene u ponudi su na nivou prošlonedeljnih, i kreću se od 15,8-16,2 din/kg+PDV. Danas je prijavljeno trgovanje merkantilnim kukuruzom po ceni od 15,9 din/kg+PDV, ali kako saznajemo na terenu bilo je prodaje i po ceni od 15,8 din/kg+PDV. Takođe, kako nezvanično saznajemo, pojedine izvozničke firme nude 16 din/kg+PDV, za CPT luka. PŠENICA Merkantilna pšenica min.11% proteina, je danas istrgovana po ceni od 23 din/kg+PDV, a cene u ponudi, u zavisnosti od kvaliteta, se kreću od 22-23,7 din/kg+PDV. SOJA ZRNO Ponuđene cene za soju zrno danas su bile u rasponu 36-36,2 din/kg+PDV.  Za danas smo beležili i realizaciju preko Info tima na 36 din/kg+PDV na paritetu Srema. Kad posmatramo tržište jača je tražnja od ponude. Ponuđači kao da još uvek ne žure sa svojim ponudama i strpljivo čekaju jaču cenu. JEČAM Ječam sve se više prave upiti oko ječma rod 2019. Kako saznajemo sa terena, žetva se prolongira za kraj meseca zbog lošeg vremena. I oko cene se nije još ništa definisalo.

Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - pšenica. Za razliku od kukuruza, ponuda pšenice rod 2018, tokom nedelje je i dalje slaba. Potražnja je uglavnom skoncentrisana na domaće tržište i od strane domaćih mlinova, koji u iščekivanju novog roda, nabavljaju minimalne količine robe potrebne za meljavu. Cena stare pšenice, o kojoj se već dugo diskutuje, je neuobičajeno za ovaj period pred žetvu, u porastu. Za merkantilnu pšenicu protein min.13, je postignuta cena u trgovanju od 23,8 din/kg+PDV. Cene u ponudi, u zavisnosti od kvaliteta, se kretala od 21,5-24 din/kg+PDV. Stočna pšenica je trgovana po ceni od 20,5 din/kg+PDV, a cena u ponudi je išla do 21,5 din/kg+PDV. Interesovanje za pšenicom na zeleno je prisutno i od strane kupaca, ali i proizvođača. Realizovane dogovore još uvek nemamo prijavljene.

Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - kukuruz. Tokom nedelje tržište merkantilnog kukuruza se pokrenulo. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim Logistika, ponuđeno je preko 10.000t kukuruza, prijavljeno je trgovanje blizu 1500t ove robe. Pojačana potražnja od strane izvozničkih firmi, kao i rast cene kukuruza na svetskim berzama i FOB-u, loše prognoze u vezi setve kukuruza u Americi, uslovio je rast cene i na domaćem tržištu već s početka nedelje. Cene u trgovanju koje su tokom nedelje postignute su od 15,3-16 din/kg+PDV. Na samom kraju nedelje, iz aktivnije potražnje su se povukli pojedini veći kupci. Cena kukuruza i potražnja na kraju nedelje je u stagnaciji.

Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 27.05.-31.05.2019. - stoka. U nedelji za nama je došlo do pojačane tražnje za svinjama, pa samim tim i to trenda rasta cene tovljenika u svim kategorijama. Takođe, u izveštaju uvoza za april mesec, primetan je smanjeni uvoz kako žive stoke, tako i mesa svih kategorija. Tovne svinje sa farmi su se nudile po cenama od 145-170 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farmi su se nudile po cenama od 145-165 din/kg+PDV, dok su se tovne svinje iz otkupa nudile po cenama od 136.5-155 din/kg+PDV. Kod prasadi je suprotna situacija, odnosno samo je kod prasadi sa farme primetan rast cene, pa su se ove nedelje nudila po cenama od 315-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 241-250din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 200-210 din/kg+PDV. Kod bikova je i dalje nejasna cena oko cene koja je realna. Veliki je raspon cena, jer se kreće između cena koje se plaćaju na tržištu i onoga što bi proizvođači voleli da dobiju za svoju robu. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 190-228 din/kg+PDV, a bikovi simentalske rase po cenama od 213.5-241 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i jagnjad po cenama od 270-278 din/kg+PDV, ovce po cenama od 120-137 din/kg+PDV, kao i svinje mangulice po ceni od 180 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 30.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.05.2019. - žitarice i uljarice. Danas je kukuruzom trgovano po cenama od 15,8-15,9 din/kg+PDV, a cene u ponudi su išle do 16,2 din/kg+PDV. Na kraju nedelje se može očekivati manja potražnja od strane velikih izvoznika, što se indirektno može odraziti i na trend kretanja cene kukuruza.

Osvrt na tržište za 29.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.05.2019. - žitarice i uljarice. Trend rasta cene kukuruza se nastavlja, tako da je danas ponuđen kukuruz u rasponu cena od 15,4-16,2 din/kg+PDV a prijavljeno je trgovanje po ceni od 15,4-15,7 din/kg+PDV. Kako saznajemo, nezvanično, na terenu je bilo prodaje po 16 din/kg+PDV, a bilo je pregovora i po cenama iznad 16 din/kg+PDV. Blizina luka je bitan faktor koji određuje cenu kukuruza.

Osvrt na tržište za 28.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 28.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 28.05.2019. - žitarice i uljarice. Kukuruz se danas nudio u rasponu cena 15,4-16 din/kg+PDV. Zabeležene realizacije su bile na samom početku dana od 15,4 din/kg+PDV i to paritet srednjeg i južnog Banata. Možemo uočiti  da, iako je i danas bila povećana tražnja za kukuruzom, nismo beležili velike količine kukuruza u realizaciji.

Osvrt na tržište za 27.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.05.2019. - žitarice i uljarice. Na samom početku nedelje beležimo oscilacije u ceni kukuruza i povećano interesovanje kupaca. Nabavka za danas bila je uglavnom najektuelnija kod firmi koje su orijentisane ka izvozu. Trenutno je, kako saznajemo sa terena aktuelna nabavka na luke u Novom Sadu, Bačkoj Palanci kao i na luku Pančevo. Od realizacija koje su prijavljivane odmah po početku dana na cenu od 15,1 din/kg+PDV na paritetu Severne Bačke i Zapadne Bačke, cena je u toku dana dostigla 15,3-15,4 din/kg+PDV fca utovareno. Kako saznajemo na terenu u toku dana menjala se i cena sa frankiranjem na luku. Dan je počeo sa cenom od 15,5 din/kg+PDV, na kraju dana imamo prijavljene cene i do 15,8 din/kg+PDV cpt luka a kako saznajemo na terenu se mogu postići i bolje cene. Ostaje nam da pratimo cene jer su oscilacije u ceni učestale u prethodnom periodu i zavise od mnogo faktora, a između ostalog od odnosa potražnje i ponude koja se danas kretala po ceni od 15,1-15,7 din/kg+PDV.