Osvrt na tržište za 21.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.03.2019. - žitarice i uljarice. Cene kukuruza u ponudi su se kretale od 15,3-15,5 din/kg+PDV. Prijavljeno je trgovanje po ceni od 15,3 din/kg+PDV. Tokom cele nedelje prisutna je potražnja na svim paritetima a ponude sa većim količinama robe su nuđene u Banatu. Podeljena su mišljenja o trendu cene kukuruza u narednom periodu.

Osvrt na tržište za 20.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.03.2019. - žitarice i uljarice. Ni danas nema većih promena na tržištu merkantilnog kukuruza. Kao i prethodnih dana, cene u ponudi od 15,2-15,5 din/kg+PDV, uz blagi porast ponude. Trgovanja koja su prijavljena za danas su 15,2 din/kg+PDV za kukuruz do 15%vlage, i 15,35 din/kg+PDV, za kukuruz SRPS kvaliteta.

Osvrt na tržište za 19.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.03.2019. - žitarice i uljarice. Soja zrno se nudila po ceni od 37,5 din/kg+PDV ili 37,5 din/kg+PDV uz obračun bonifikacije. U ponudi su mogle da se nadju i veće količine na jednom paritetu. Traže se potencijalni kupci i cena koju su spremni da plate.

Osvrt na tržište za 19.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali bikove Holštajn, po ceni od 241,1 din/kg+PDV, kao i jagnjad po ceni od 285 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su se nudila po ceni od 213 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po cenama od 127-130 din/kg+PDV, a farmski tovljenici su se nudili po cenama od 126-135 din/kg+PDV. Asocijacija stočara Srema i Mačve, obavestila je medije da je u sektoru tova svinja ekonomska situacija sve gora, a na drugoj strani EU svojim farmerima povećava subvencije. U skladu sa tim, tovljači svinja iz Srema i Mačve traže od vlade da zabrani uvoz mesa.

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - žitarice i uljarice. Za prvi radni dan u nedelji, ponuda kukuruza zadovoljavajuća. Potražnja na paritetu Bačke je pojačana. Što se cena tiče raspon ponuđenih cena je 15.5-16.1din/kg+PDV, za prirodno suv,srps, kukuruz do 16%vlage je ponuđen od 15.3-15.4din/kg+PDV, gde je prijavljeno trgovanje po ceni od 15.3din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - pšenica. Stanje na tržištu ove merkantilne robe je već izvesno vreme nepromenjeno. Ponuda se pojačava a većih kupaca još uvek nema u najavi. Izvoznici u zemlje u okruženju, nisu konkurentni sa cenom, i roba se isporučuje u malom obimu. Cene u ponudi su svakako u stagnaciji i u zavisnosti od kvaliteta se kretala od 21-23 din/kg+PDV, ali i to nije dovelo do većeg obima trgovanja. I na međunarodnom tržištu se tokom ove nedelje u odnosu na prošlu, beleži blagi pad cene.

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - kukuruz. Stanje na tržištu ove merkantilne robe je već izvesno vreme nepromenjeno. Ponuda se pojačava a većih kupaca još uvek nema u najavi. Izvoznici u zemlje u okruženju, nisu konkurentni sa cenom, i roba se isporučuje u malom obimu. Cene u ponudi su svakako u stagnaciji i u zavisnosti od kvaliteta se kretala od 21-23din/kg+PDV, ali i to nije dovelo do većeg obima trgovanja. I na međunarodnom tržištu se tokom ove nedelje u odnosu na prošlu, beleži blagi pad cene.

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - veštačko đubrivo. I ova nedelja je protekla u znaku nabavke đubriva. Opet je primat bio na urei i an-u. Tako da smo uspeli da potvrdimo realizaciju za AN MAĐARSKI 25/1 na cenu od 30570din/t+PDV i za UREU KUTINA 25/1 po ceni od 34723.43din/t+PDV. Pregled ostalih formulacija u ponudi i kretanje cene možete naći na našem sajtu www.infotim.rs

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - ječam. Trend kretanja cena u ponudi za ječam bio je 21.5-22.2din/kg+PDV. I ova nedelja je protekla poprilično mirno što se tiče ove kulture. Nije bilo interesovanja od strane kupaca, tako da se ni cena nije jasno izdefinisala u trgovanju.