Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - pšenica. U toku ove nedelje i dalje se održao trend povećane tražnje. Kupci su kupovali sve kategorije pšenice, mada se najviše tražila pšenica mlinskog kvaliteta. U toku ove nedelje beležili smo realizaciju pšenice hl74 na 22 din/kg+PDV, protein min 11.5 na 22 din/kg+PDV i trgovanje pšenice minimum 12 proteina na 23,2 din/kg+PDV. Sve više se saradnici interesuju oko trenda kretanja pšenice na zeleno, aktuelnih cena, trgovanja. Sve je ostalo na nezvaničnim cenama i pregovaranju.

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - ječam. Ječam se ove nedelje nudio u rasponu cena od 20,3-20,8 din/kg+PDV. Uglavnom ponuđači su krenuli sa jačim cenama u ponudi na početku nedelje i polako korigovali cenu na niže kako su dani odmicali kraju. Za ovu nedelju beležili smo trgovanje samo manje količine džakiranog ječma po ceni od 22 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - soja zrno. Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudila po ceni od 35,3-36,5 din/kg+PDV, beležili smo i ponudu od 35,1 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. U toku ove nedelje ponuda je bila konstantna što se tiče ponuđenih cena. Sredinom nedelje beležili smo realizaciju soje na cenu od 35,3 din/kg+PDV u Južnog Bačkoj. Raduje nas samo rast cene soje zrna na svetskim berzama, koliko smo mogli da ispratimo na osnovu naših izveštaja.

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - kukuruz. Tokom ove nedelje imali smo dosta oscilacija kod cene kukuruza. Na samom početku nedelje raste interesovanje za kukuruzom, a uz njega i cena tako da već tada beležimo realizacije za kukuruz po ceni od 15-15,2 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena potražnja se povećala usled utovara kukuruza na barže na lukama Novi Sad i Bogojevo. Na paritetu Srema tokom nedelje beležimo realizacije po ceni od 15,3-15,4 din/kg+PDV. Već sredinom nedelje interesovanje za kukuruzom jenjava i cena polako počinje da pada. Interesovanje za kukuruzom ostaje najveće na paritetu Srema i Južnog Banata. Ponuđene cene za kukuruz tokom nedelje kretale su se 14,8-16 din/kg+PDV, dok se cena u realizaciji kretala u rasponu od 15-15,4 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 20.05.-24.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na tržište za 20.05.-24.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na tržište za 20.05.-24.05.2019. - sojina sačma. U nedelji između 20.05. i 24.05.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 41,4-42 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se tokom nedelje po ceni od 41,4-41,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 41,4-41,8 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 41,5-42 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu se tokom ove nedelje nudila se u zavisnosti od procenta proteina, od ponuda beležimo sojinu sačmu sa 44,46 i 48% proteina, po ceni od 42-46 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu tokom nedelje nudila se po ceni od 41,5-41,8 din/kg+PDV. Kao i što smo najavljivali ove nedelje u ponudi imali smo i ponudu za sojinu sačmu iz prerade u Zrenjaninu po ceni od 42 din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi, beležimo ponudu za sojinu sačmu Bimal po ceni od 41,5 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Cena sojine sačme, tokom ove nedelje beleži trend porasta cene na milanskoj berzi. Interesovanje za ovom komponentom i tokom ove nedelje je manje u odnosu na ponudu. Kupci se uglavnom interesuju o cenama ali nabavku odlažu. Cena sojine sačme na domaćem tržištu padala je tokom ove nedelje tako da smo u ponudi na samom kraju nedelje imali sojine sačmu po ceni od 41,3-41,5 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 23.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.05.2019. - žitarice i uljarice. Danas beležimo slabije interesovanje za kukuruzom u odnosu na početak nedelje. Kupci se nadaju nižim cenama do kraja ove nedelje, pa nabavku odlažu. Kako sazanjemo na terenu, kupci su već počeli da nude prodavcima trgovanje po cenama od  14,9-15,1din/kg+PDV. U Sremu je mala ponuda kukuruza, pa je to doprinelo da se i danas kukuruz može realizovati po ceni od 15,3-15,4 din/kg+PDV, dok se na paritetu južnog Banata i južne Bačke trgovalo po cenama od 15,1 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 22.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.05.2019. - žitarice i uljarice. Cena merkantilne pšenice i dalje ne pada. Prijavljeno je trgovanje pšenicom  (min.protein 12) po ceni od 23,2 din/kg+PDV. Sve veće je interesovanje za cene pšenice rod 2019. u žetvi. Takođe postoji i interesovanje za pšenicom na zeleno i od strane prodavaca i od strane kupaca.

Osvrt na tržište za 21.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.05.2019. - žitarice i uljarice. Ječam se danas nudio po ceni od 20,5 din/kg+PDV. Beležili smo i trgovanje male količine za džakiranu robu 40/1 po ceni od 22 din/kg+PDV. Za danas zadržalo se samo na ponudjenim cenama.

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - žitarice i uljarice. Soja zrno se danas nudila u rasponu cena 35,5-36,5 din/kg+PDV i beležili smo ponudu na 35,1 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Konkretni kupac-prerađivač imao je potrebe za 5-10t soje za danas, ali za tako malu količinu ponuđači nisu hteli da ostavljaju ponudu. Ponuđači su stava da oglase jaču cenu u ponudi, pa da svakako ostavljaju prostor za pregovaranje. Nekih skorijih najava oko izvoza još uvek nema.