Osvrt na tržište za 23.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojim cenama su se danas nudili tovljenici? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Stočno brašno, šta se dešavalo sa ovom robom u toku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Sojina sačma, šta su ponuđene cene za ovu robu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Suncokretova sačma, gde su sve bile operatinve robe? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Stoka

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Stoka

Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Stoka, kakva je tendencija cene za tovljenike bila u ovoj nedelji? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 19.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Do kada će se primati prijave za razmenu junadi za merkantilni kukuruz sa Republičkim robnim rezervama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena svinja i dalje stagnira, šta se očekuje u narednom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U kojim uljarama i po kojim cenama se nudi sojina sačma iz nove prerade? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koliko je interesovanje za sačmama u ovom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.