Osvrt na tržište za 10.07.2019. -  komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi u ponudi smo imali sačmu u Bečeju i u Šidu po ceni od 42,3 din/kg+PDV. Sačma u Obrenovcu se nudila po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu se sojina sačma nudi po ceni nižoj od 42 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 09.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas je došlo do skoka cene svinja, pa smo tako u ponudi imali farmske svinje po cenama od 147-165 din/kg+PDV. Ova vest je prilično obradovala farmere. Tovljenici iz otkupa su se nudili po cenama od 133-145 dinkg+PDV.  Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 320 din/kg+PDV, dok su se prasada iz otkupa nudila po ceni od 213 din/kg+PDV.  Bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 205 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po ceni od 230 din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali bikove Holštajn po ceni od 180 din/kg+PDV, dok su se bikovi Simentalci nudili po cenama od 214.76-242.14 din/kg+PDV. Krave za klanje su bile u ponudi po cenama od 110-140 din/kg+PDV, dok su se prasad sa mini farmi nudila po cenama od 240 din/kg+PDV.  Tovne svinje sa mini farmi su se nudile po cenama od 136.36-145 din/kg+PDV, a tovne svinje sa farmi po ceni od 147 din/kg+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stočno brašno. Početkom ove nedelje i dalje je prisutan pad cene stočnog brašna, ponuđači su izašli sa jačim ponudama,pa se samim tim stočno pšenično brašno džakirano nudilo po ceni od 14-14,5 din/kg+PDV, dok se stočno pšenično brašno rinfuz nudilo po ceni od 14 din/kg+PDV. Kako je nedelja odmicala, primetan je pad cene, pa se stočno pšenično brašno džakirano nudilo po ceni od 11,8 din/kg+PDV, dok se stočno pšenično brašno rinfuz nudilo po ceni od 13 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje nismo beležili trgovanje stočnim pšeničnim brašnom.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - suncokretova sačma. U nedelji između 01.07.-05.07.2019. beležimo ponude za suncokretovu sačmu u rasponu cena od 24,4-24,7 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Novoj Crnji tokom nedelje nudila se po ceni od 24,6-24,7 din/kg+PDV. U Zrenjaninu suncokretova sačma nudila se po ceni od 24,4-24,5 din/kg+PDV. I dalje smo bez ponude suncokretove sačme u Somboru i u Šidu kao i tokom prethodnih nedelja. Takođe, u ponudi beležimo i suncokretovu sačmu uvoznu rinfuz Bimal i to po ceni od 24,5 din/kg+PDV. Preko sistema informacija Info Tim tokom ove nedelje ne beležimo trgovanje ovom komponentom. Suncokretova sačma tokom ove nedelje dogovarala se u rasponu cena od 24,3-24,5 din/kg+PDV, tako da cena suncokretove sačme beleži manji pad na domaćem tržištu. Na milanskoj berzi u poslednjih nedelju dana cena suncokretove sačme ne beleži promene cene.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - sojina sačma. U nedelji između 01.07.-05.07.2019. sojina sačma domaća rinfuz nudila se u rasponu cena od 42-42,5 din/kg+PDV. Kao i tokom prethodne nedelje, ponude za sojinu sačmu su gotovo identične kada govorimo o ceni. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 42-42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 42-42,3 din/kg+PDV. Sojina sačma u Bečeju kao i sojina sačma u Obrenovcu nudile su se po ujednačenim cenama u ponudi i to po ceni od 42,5 din/kg+PDV kao i tokom prethodne nedelje. Preko sistema informacija Info Tim, tokom ove nedelje ne beležimo trgovanje sojinom sačmom. Kako saznajemo na terenu sojinom sačmom se trgovaje po ceni od 42-42,2 din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi zastupljen je trend porasta cene sojine sačme tokom ove nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stoka. U nedelji za nama je primetan trend pada cene tovljenika svih kategorija. Tako smo imali ponude tovljenika sa farmi po cenama od 145-154 din/kg+PDV, pri čemu su kupci bili spremni da plate cenu od 145 din/kg+PDV za ovu kategoriju svinja. Tovljenici sa mini farmi su se nudili po cenama od 140-145 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 135-145 din/kg+PDV. Kod prasadi je cena približno ista kao i prošle nedelje. Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 310-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 250-259 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 200-220 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i ovce, po cenama od 120-139 din/kg+PDV, krmače za klanje, po ceni od 115 din/kg+PDV, krave za klanje, po cenama od 110-140 din/kg+PDV i jagnjad po cenama od 270-278 din/kg+PDV. Bikovima i dalje pada cena, pa su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 180-208 din/kg+PDV, dok su se bikovi simentalske rase nudili po cenama od 230.4-247 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena sojine sačme ni danas se nije menjala. Kako smo i najavljivali danas smo beležili ponude za sojinu sačmu u Somboru po ceni od 42,5 din/kg+PDV. U ponudi smo imali domaću sojinu sačmu  u Obrenovcu po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu i danas  se nudila po ceni od 42,2 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja ni danas nije bilo.

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali tovljenike sa farmi, po ceni od 150 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farmi po ceni od 1450 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 135-145 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 330-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po ceni od 250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 200-220 din/kg+PDV.