Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - suncokretova sačma. U nedelji između 01.07.-05.07.2019. beležimo ponude za suncokretovu sačmu u rasponu cena od 24,4-24,7 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Novoj Crnji tokom nedelje nudila se po ceni od 24,6-24,7 din/kg+PDV. U Zrenjaninu suncokretova sačma nudila se po ceni od 24,4-24,5 din/kg+PDV. I dalje smo bez ponude suncokretove sačme u Somboru i u Šidu kao i tokom prethodnih nedelja. Takođe, u ponudi beležimo i suncokretovu sačmu uvoznu rinfuz Bimal i to po ceni od 24,5 din/kg+PDV. Preko sistema informacija Info Tim tokom ove nedelje ne beležimo trgovanje ovom komponentom. Suncokretova sačma tokom ove nedelje dogovarala se u rasponu cena od 24,3-24,5 din/kg+PDV, tako da cena suncokretove sačme beleži manji pad na domaćem tržištu. Na milanskoj berzi u poslednjih nedelju dana cena suncokretove sačme ne beleži promene cene.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - sojina sačma. U nedelji između 01.07.-05.07.2019. sojina sačma domaća rinfuz nudila se u rasponu cena od 42-42,5 din/kg+PDV. Kao i tokom prethodne nedelje, ponude za sojinu sačmu su gotovo identične kada govorimo o ceni. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 42-42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 42-42,3 din/kg+PDV. Sojina sačma u Bečeju kao i sojina sačma u Obrenovcu nudile su se po ujednačenim cenama u ponudi i to po ceni od 42,5 din/kg+PDV kao i tokom prethodne nedelje. Preko sistema informacija Info Tim, tokom ove nedelje ne beležimo trgovanje sojinom sačmom. Kako saznajemo na terenu sojinom sačmom se trgovaje po ceni od 42-42,2 din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi zastupljen je trend porasta cene sojine sačme tokom ove nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - stoka. U nedelji za nama je primetan trend pada cene tovljenika svih kategorija. Tako smo imali ponude tovljenika sa farmi po cenama od 145-154 din/kg+PDV, pri čemu su kupci bili spremni da plate cenu od 145 din/kg+PDV za ovu kategoriju svinja. Tovljenici sa mini farmi su se nudili po cenama od 140-145 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 135-145 din/kg+PDV. Kod prasadi je cena približno ista kao i prošle nedelje. Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 310-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 250-259 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 200-220 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i ovce, po cenama od 120-139 din/kg+PDV, krmače za klanje, po ceni od 115 din/kg+PDV, krave za klanje, po cenama od 110-140 din/kg+PDV i jagnjad po cenama od 270-278 din/kg+PDV. Bikovima i dalje pada cena, pa su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 180-208 din/kg+PDV, dok su se bikovi simentalske rase nudili po cenama od 230.4-247 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena sojine sačme ni danas se nije menjala. Kako smo i najavljivali danas smo beležili ponude za sojinu sačmu u Somboru po ceni od 42,5 din/kg+PDV. U ponudi smo imali domaću sojinu sačmu  u Obrenovcu po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu i danas  se nudila po ceni od 42,2 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja ni danas nije bilo.

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali tovljenike sa farmi, po ceni od 150 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farmi po ceni od 1450 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 135-145 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 330-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po ceni od 250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 200-220 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas veoma pasivno na domaćem tržištu u dogovorima o trgovanju sa svim kategorijama stoke. Imali smo ponudu bikova Simental po ceni od 230.55 din/kg+PDV, dok su dogovori na terenu u mačvanskom okrugu bili znatno niži, po ceni od 220 din/kg sa PDV-om, prasad farmska su nuđena po ceni od 330 din/kg+PDV, tovne svinje mini farma su nuđene po ceni od 140 din/kg+PDV, dok su klanice na terenu ovu kategoriju plaćale 140-145din/kg sa PDV-om.

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Ova nedelja počinje bez značajne promene kada su cene sačmi u pitanju. Od sojinih sačmi danas, u ponudi smo imali domaću sojinu sačmu u Bečeju po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Takoše, sojina sačma u Obrenovcu i dalje se nudi po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Sačma u Somboru danas u ponudi u rasponu cena od 42-42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu danas se nudila po ceni od 42 din/kg+PDV. Danas nije bilo prijavljenih realizacija za sojinu sačmu kao ni konkretnog raspitivanja.

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.-28.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.-28.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.-28.06.2019.-stočno brašno. Već drugu nedelju cena ove komponente je u padu. Cena od 15 din/kg+PDV s početka nedelje je, od strane proizvodjača korigovana na dole, i ona krajem nedelje iznosi 14,4din/kg+PDV za džakiranu robu, a 14 din/kg+PDV za rinfuz.

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-suncokretova sačma. U nedelji između 24.06.-28.06.2019. beležimo ponude za suncokretovu sačmu u rasponu cena od 24,5-24,8 din/kg+PDV.