Osvrt na tržište za 27.06.2019.-komponete za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.06.2019.-komponete za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.06.2019.-komponete za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas u ponudi smo imali operativne količine u Bečeju, Somboru, Velikom Gradištu i u Obrenovcu. Cene u ponudi ujednačene su, sačme se na svim paritetima nude po ceni od 42.5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu danas se trgovalo sojinom sačmom u Bečeju po ceni od 42.4 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-komponente za stočnu hranu i stoka. Prasad farmska danas su se nudila po ceni od 360din/kg+PDV, dok su se prasad mini farma nudila po ceni od 269din/kg+PDV. Prasad iz otkupa danas su se trgovala i nudila po ceni od 210din/kg+PDV

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi smo imali tovne svinje farmske po ceni od 150-175 din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 145 din/kg+PDV, tovne svinje škart su se nudile po ceni od 140 din/kg+PDV.  Prasad mini farma nudila su se po ceni od 259 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 24.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas, u ponudi smo imali sačmu u Somboru i u Obrenovcu po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi za danas u ponudi smo imali sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,6 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-stočno brašno. Cena pšeničnog stočnog brašna ima tendenciju pada, smanjena je tražnja i nismo beležili trgovanje tokom ove nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,5-24,6 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - sojina sačma. U nedelji između 17.06. i 21.06.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 42,5-43 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - stoka. U nedelji za nama je primetan pad cene stoke u svim kategorijama. Kada su bikovi u pitanju, veliki uzrok za pad cene je neuspeo Javni poziv za interventni otkup od strane Robnih rezervi. Uslovi Javnog poziva nikako nisu išli na ruku farmerima, pa se jednostavno nisu prijavili u određenom roku. Kako su bikovi već spremni za prodaju, farmeri su prodavali robu na terenu nakupcima I klaničarima, po cenama koje su oni bili spremni da plate. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 200-218 din/kg+PDV, a bikovi Simentalci po cenama od 218-235 din/kg+PDV. Očekuje se da će biti raspisan novi Javni poziv za interventni otkup bikova, ali niko sa sigurnošću ne može reći kada.

Osvrt na tržište za 20.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi smo imali bikove Holštajn po ceni od 208 din/kg+PDV. Bikovi Simental su se nudili po cni od 230-235 din/kg+PDV. Takođe, u ponudi smo imali i prasad mini farma po ceni od 259 din/kg+PDV kao i tovne svinje farmske po ceni od 170 din/kg+PDV.