Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - suncokretova sačma. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u nedelji za nama cene u ponudi  kretale su se u rasponu cena od 24,5-25  din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 25 din/kg+PDV, dok su na terenu kako saznajemo na početku nedelje trgovanja bila po ceni od 24,7- 24,8 din/kg+PDV, u Novoj Crnji i Somboru suncokretova sačma se nudila po ceni od 25 din/kg+PDV.  Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,5 din/kg+PDV, a suncokretova sačma u Šidu se nudila po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Somboru po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Problem sa operativnim količinama suncokretove sačme u toku prethodne nedelje nije bilo.Suncokretova sačma u ponudi tokom ove nedelje beleži rast cene za 0,50din u odnosu na prethodnu nedelju, u ponudi a i u tražnji, a opšti utisak je da  se situacija oko cena i ponude suncokretove sačme uglavnom stabilizovala, sudeći po odnosu ponude i tražnje na domaćem tržištu.

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - stoka. U nedelji za nama su tovljenici i prasad imali tendenciju rasta cene. Uzrok je povećana potražnja za tovljenicima i manjak prasadi na terenu, koji traje već par meseci. Tako su se farmska prasad nudila po cenama od 315-320 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 260-275 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 240-260 din/kg+PDV. Farmski tovljenici su se nudili po cenama od 135 din/kg+PDV do 155 din/kg+PDV na samom kraju nedelje. Poslednjeg dana nedelje su pojedine farme nudile svoje tovljenike po ceni od 160 din/kg+PDV, tako da ćemo tek u sledećoj nedelji saznatai da li je njihova ponuda naišla na odaziv kod klaničara. Tovljenici sa mini farmi su nuđeni po cenama 135-145 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 130-135 din/kg+PDV. U ponudi smo imali krmače za klanje po istoj ceni kao i prošle nedelje, 105 din/kg+PDV, dok je kod jagnjadi došlo do korekcije cene, pa su se nudila po cenama od 270-280 din/kg+PDV. Bikovi Holštajn su se nudili po cenama od 210-230 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 236-260 din/kg+PDV. Kod farmera vlada veliko interesovanje kada će krenuti izvoz goveđeg mesa, jer smatraju da će to uticati na skok cene, koja već duže vreme stagnira.

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Tovljenici sa farmi su se danas nudili po cenama od 140-155 din/kg+PDV, dok su se tovljenici sa mini farmi nudili po ceni od 135 din/kg+PDV.  Prasad iz otkupa su se nudila po ceni od 240 din/kg+PDV, a tražnja za prasadima svih kategorija je svakim danom sve veća.  Bikovi Simentalci su se nudili po cenama od 255-260 din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena tovljenika i danas ima rastući trend, Tako su se farmski tovljenici nudili po cenama od 135-155 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 140 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 130 din/kg+PDV. Farmeri se nadaju daljem porastu cene, usled pojačane tražnja i konačnoj stabilizaciji, nakon dugog perioda u kome su radili na granici isplativosti. Prasad sa mini farmi su se danas nudila po ceni od 275 din/kg+PDV, dok su se prasad iz otkupa nudila po ceni od 260 din/kg+PDV.  Krmače za klanje se nude po ceni od 105 din/kg+PDV, dok je cena jagnjadi u ponudi 270 din/ kg+PDV. Bikovi Simentalci se nude po cenama od 236-260 din/kg+PDV, dok je cena Holštajna u ponudi 210 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. I danas smo u ponudi imali bikove Holštajn i Simentalce po nepromenjenoj ceni u odnosu na juče - Holštajn 225-230 din/kg+PDV, a Simentalce po ceni od 260 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po cenama od 270-280 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 320 din/kg+PDV. Uzrok skoku cene jeste velika tražnja za prasadima u ovom periodu, kao i manjak prasadi na terenu. U ponudi smo imali i tovljenike sa mini farmi, po ceni od 140 din/kg+PDV. Tovljači se nadaju još višoj ceni tovljenika, pošto je i za njima pojačana tražnja. 

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali bikove Simentalce po ceni od 260 din/kg+PDV. Očekuje se porast cene tovljenika, zbog povećane tražnje, pa smo jako teško dolazili do neke konkretne ponude. Farmske svinje su se nudile po cenama od 140-145 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po ceni od 137-140 din/kg+PDV. Sa terena imamo informacije da su se svinje sa mini farmi prodavale po ceni od 137 din/kg+PDV na paritetu severne Bačke 

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stočno brašno. Već duži period ovu komponentu za stočnu hranu pratimo samo kroz cene u ponudi. Na terenu pretpostavljamo nema potražnje koju prerada ne može da snabde.

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24-25 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24-24,6 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,5-24,8 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 25 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 24 din/kg+PDV. Problem sa operativnim količina suncokretove sačme pratio nas je kroz celu nedelju. Suncokretova sačma u ponudi tokom ove nedelje beleži rast cene za 1din u odnosu na prethodnu nedelju. Nije bilo prijavljivanih trgovanja višeg cenovnog ranga od 24-24,2 din/kg+PDV za ovu nedelju. Kupci se nadaju nižim cenama, uglavnom nalaze način da odlože nabavku dok se situacija oko cena suncokretove sačme ne stabilizuje.

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - sojina sačma. U nedelji između 01.04. i 05.04.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 42,7-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 42,7-43 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43,4-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa 44%proteina tokom ove nedelje nudila se bez izraženih cena u ponudi. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizaciju za sojinu sačmu u Šidu po ceni od 42,7 din/kg+PDV. Početkom sledeće nedelje očekujemo i prve operativne količine sojine sačme iz fabrike Dunavka. Kako sazanjemo za sada očekuje se da će ponuđena cena svakako biti u rangu sa ostalim ponudama za ovu komponentu. Tokom nedelje beležimo ponude sojine sačme u nešto nižem cenovnom rangu u odnosu na prethodnu nedelju. Kako saznajemo na terenu, to su bile male količine sačme koje su se pojavile u ponudi po nižim cenama, ostale ponude su istog cenovnog ranga kao i tokom prethodnog perioda. Kupci se nadaju daljem pada cene ove komponente.